Riksrevisjonen har undersøkt Forsvarets salg av F-5 jagerfly, en prosess som pågikk fra 1999 til 2015. I en ny rapport skriver Riksrevisjonen at det var for svak dokumentasjon, arkivering og sporbarhet i salgsprosessen i Forsvaret, Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet.

– Forsvarsmyndighetene hadde ved salgsforsøket i 2003 mangelfull forståelse for reglene for eksport av militært materiell, og dette er svært alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss i en pressemelding.

Intern kontroll

I 2015 solgte Forsvaret to av opprinnelig 15 F-5 jagerfly for 116.000 kroner per fly til det private, amerikanske selskapet Northern General Leasing LCC (NGL). Alle flyene ble første gang lagt ut for salg i 2002. Da var minsteprisen på 100 millioner kroner for alle flyene.

Stortinget ba Riksrevisjonen gå gjennom salgsprosessen av de to flyene. I rapporten som ble overlevert Stortinget tirsdag, pekes det på flere alvorlige mangler.

– Forsvarets interne kontroll har vært for dårlig, og Forsvarsdepartementet har ikke fulgt opp sitt overordnede ansvar godt nok, sier Foss.

Forsøk

Blant funnene vises det til et salgsforsøk til Hellas i 2003.

Salgsforsøket til Hellas var gjennom det israelske selskapet IAI og det antatt greske selskapet Seaways. «Forsvaret hadde ikke sjekket eierforholdene før det skrev under på en bindende avtale med et antatt gresk selskap høsten samme år», heter det fra Riksrevisjonen.

– Riksrevisjonen mener at saken illustrerer manglende rutiner for kontroll av mulige kjøpere av forsvarsmateriell, til tross for Forsvarets ansvar som eksportør. Dette er svært alvorlig, siden kontroll av mulige kjøpere skal bidra til å sikre at Norge ikke selger militært materiell til områder der det er krig eller der krig truer, sier Foss.

Riksrevisjonen skriver videre at verken Forsvaret, Forsvarsdepartementet eller Utenriksdepartementet har hatt god nok arkivering og dokumentasjon av salgsprosessen. Foss omtaler det som sterkt kritikkverdig.

Det konstateres også brudd på likebehandling av kjøpere, og at det i det endelige salget ikke ble lagt til rette for å oppnå best mulig pris.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.