Justisdepartementet klarer ikke å samordne og styre arbeidet med sikkerhet og beredskap, slås det fast i den uvanlig krasse rapporten som Riksrevisjonen leverte torsdag.

– Det er svært sjelden vi bruker et uttrykk som «alvorlig» om kritikken, sa Foss da han la fram rapporten.

22. juli-bakgrunn

Foss peker på det tragiske bakteppet – og sier at det gir kritikken ekstra tyngde:

– Vi har tatt utgangspunkt i at Justisdepartementet fikk en ny rolle etter 22. juli-tragedien med et beredskapsarbeid som de skulle samordne og styrke. Vi finner dårlig samordning og lite styrking. Det er alvorlig fordi Stortinget har vektlagt veldig sterkt beredskaps- og sikkerhetsarbeidet, sier Foss til NTB.

– Hvordan reagerer du på det?

– Jeg satt jo i Stortinget da disse forferdelige tingene hendte, og alle var jo enige om at disse forferdelige tingene kan jo ikke skje om igjen, vi må bli bedre. Jeg personlig er skuffet over at ikke Justisdepartementet har lagt mer vekt på dette arbeidet.

Uten tillit

Ap-representant og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Jette Christensen, reagerer skarpt på at justisminister Anders Anundsen (Frp) svarer på kritikken ved å så tvil om Riksrevisjonens rapport.

Anundsen skriver til Riksrevisjonen at undersøkelsene bare gir et begrenset bilde av departementets samordningsrolle innen samfunnssikkerhet og beredskap, og at det derfor ikke er grunnlag for å konkludere med at utøvelsen av samordningsansvaret har alvorlige svakheter.

– Jeg har tillit til Riksrevisjonen, ikke til Anundsen, sier Christensen.

Ikke imponert

Foss sier at han forventer at kontroll- og konstitusjonskomiteen vil gi rapporten en grundig behandling, men at han overlater den politiske vurderingen til Stortinget.

– Anundsen sier han ikke er enig i kritikken. Hva vil du svare på det?

– Han om det. Det er hans absolutte frihet det. Han påtar seg dermed et ansvar både for sin egen tid og tidligere statsråder fra 2011, sier Foss.

Han legger til at undersøkelsene er gjort etter en enighet med departementet om hva som var det viktigste å undersøke.

– Det er bra at det nå er igangsatt en del tiltak, men disse tiltakene er stort sett iverksatt underveis med Riksrevisjonens arbeid. Vi jobber som kjent ikke hemmelig, så jeg er ikke så veldig imponert, sier Foss.

Overveid

Kritikken i Riksrevisjonens rapport retter seg både mot Justis- og beredskapsdepartementets manglende evne til å koordinere øvrige departement, samt styringen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og fylkesmennene.

– At vi har landet på alvorlig kritikk, er et overveid uttrykk, sier Foss.

– Vi mener, og antar at Stortinget også gjør det, for dette er viktigere enn mange andre saker. Dette ble løftet veldig etter den grusomme hendelsen 22. juli 2011. Da mener vi det er alvorlig når vi dokumenterer så omfattende mangler, sier Foss.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.