- Feilene ved ligningen skyldes komplisert regelverk for skattlegging av denne gruppen utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende, fastslår riksrevisor Per-Kristian Foss, som kommenterte Riksrevisjonens ferske rapport på en pressekonferanse tirsdag.

- Det er kritikkverdig at Finansdepartementet og skatteetaten ikke har gjort mer for å oppnå riktigere beskatning og bedre oppfølging av dette området, sier Foss, som påpeker at problemene med komplisert regelverk har vært kjent lenge.

Riksrevisjonen opplyser at skatteregionene i flere år har ønsket forenkling.

Økt tilstrømming

Utvidelsen av EØS-området fra 2004 har økt tilstrømmingen av arbeidskraft til Norge, og mange utlendinger er i landet på korte opphold.

Den store økningen av utenlandske skattytere, sammen med komplisert regelverk, gjør skattleggingen omfattende og skaper mye feil.

- Skatteetaten har ofte ikke nok opplysninger til å kunne fastsette riktig skatt, og i tillegg blir mange utenlandske næringsdrivende skjønnslignet. Mange utlendinger betaler dermed enten for mye eller for lite skatt, fastslår riksrevisoren.

ID-problemer

Skatteetaten har heller ikke god nok oversikt over utenlandske arbeidstakere og næringsdrivende i Norge.

Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er også nødvendig for å få skattekort.

- En del skattytere møter ikke til identitetskontroll, og næringsdrivende kan få D-nummer fra Brønnøysundregistrene uten å møte til kontroll. Dette kan videre føre til saksbehandling på feilaktig grunnlag hos flere etater som baserer seg på at folkeregisteret har korrekt informasjon, som Nav og Utlendingsdirektoratet.

- Det er alvorlig at dette også gir kriminelle mulighet til å skaffe seg oppdrag for det offentlige, eller på annen måte misbruke offentlige ordninger og systemer, sier riksrevisor Foss.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.