– Det ligger informasjon i rapporten som vi ikke har hatt anledning til å stille spørsmål om, verken til statsrådene, forsvarssjefen eller politidirektøren, sa KrFs Hans Fredrik Grøvan til NTB på vei inn til høringen som startet klokken ni.

– Mangelen på samarbeid mellom politiet og Forsvaret er sterkt kritisert av Riksrevisjonen. Årsaken til at samarbeidet ikke har fungert godt nok, er noe av det jeg er mest opptatt av å finne ut, sier han.

Venstres Abid Raja mener rapporten fra Riksrevisjonen avdekker forhold som Stortinget er nødt til å gripe fatt i.

– Det var mange spørsmål som aktørene ikke ønsket å svare på under høringen, fordi det dreide seg graderte opplysninger. Rapporten viser at hele systemet ville kollapse hvis to angrep kom til samme tid. Det er ikke til å leve med, sier Raja.

Foss først ut

Riksrevisor Per-Kristian Foss var førstemann ut i høringen. På forhånd slo han fast overfor NTB at han aktet å «henge bjella på katten».

– Jeg vil blant annet ta opp unnlatelsessynder fra POD overfor politidistriktene, der vi ser åpenbar svikt i ledelse og planlegging. Det samme gjelder for Forsvaret. Innenfor Heimevernet, som har ansvar for sikring og vakthold, er det mangel på kapasitet, sa Foss.

Det har allerede vært avholdt en åpen høring i saken, men kontroll- og konstitusjonskomiteen vedtok i slutten av april å gjennomføre en lukket høring ettersom deler av Riksrevisjonens rapport fra 2015 om svakhetene ved terrorsikringen i Norge er hemmeligstemplet.

Sminket

Takket være KrF unngikk regjeringen at Riksrevisjonens sammendrag av den hemmeligholdte rapporten ble avgradert av Stortinget. Foss mener Forsvarsdepartementet har forsøkt å sminke kritikken.

– Forsvarsdepartementet har for det første fjernet kritikken av seg selv og Forsvaret. For det andre har de utelatt et vesentlig punkt om kostnadsestimater for permanent terrorsikring, og til sist har de svekket kritikken ved å bruke andre ord og uttrykk. De snakker om «svakheter» der vi bruker ordet «svikt», sier Foss.

PST-sjef Benedicte Bjørnland, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og politidirektør Odd Reidar Humlegård er blant dem som senere i dag skal møte til høring i det lukkede møterommet som gjerne kalles «bunkersen» på Stortinget. Først klokken 16 er turen kommet til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Landet der «alle» går til psykoanalyse
I Argentina er det like legitimt å løpe fra jobb for «å rekke analysen» som å hente barn i barnehagen. Ikke noe annet land kan måle seg med den argentinske tettheten av psykologer.
05:60
Publisert: