Asylpolitikk var satt opp som hovedrett på menyen til stats- og regjeringssjefenes middag under EU-toppmøtet torsdag.

I forkant ble de servert en appetittvekker fra EUs president Donald Tusk som fikk mager til å vrenge seg i Brussel. I et forberedende notat til stats- og regjeringssjefene skrev han nemlig at EU-kommisjonens forslag om å innføre obligatoriske asylkvoter hadde vært «dypt splittende» og «ineffektivt».

På toppmøtet slo flere ledere tilbake.

– Jeg mener det var feil av ham å si dette. Han gir ikke uttrykk for det flertallet mener, sa Sveriges statsminister Stefan Löfven.

Krav om solidaritet

Asylpolitikken er et felles ansvar, fastholdt Löfven. Ifølge ham er det ikke akseptabelt med et system der noen medlemsland tar imot asylsøkere, mens andre slipper å gjøre det.

Flere andre ledere kom med lignende utspill, deriblant Østerrikes statsminister Christian Kern og Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Vi kan ikke ha en selektiv solidaritet blant medlemslandene våre, sa Merkel.

Selve tonen i diskusjonen ble satt allerede tirsdag. Da gikk EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos svært hardt ut mot Tusk.

– Notatet er antieuropeisk. Det ignorerer alt det arbeidet vi har gjort de siste tre årene, sa han.

Øst mot vest

Krangelen begynte allerede under flyktningkrisen i 2015. Hellas og Italia ble da satt under et voldsomt press, og for å avlaste dem vedtok EU et toårig program med obligatoriske kvoter der 98.255 asylsøkere skulle omplasseres til andre land.

Ordningen møtte kraftig motstand i øst. Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn stemte alle imot, men ble likevel pålagt å ta imot asylsøkere.

Fasit to år senere er at bare 32.427 asylsøkere er blitt omplassert. Polen og Ungarn har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen.

Samtidig har medlemslandene forhandlet om et permanent kvotesystem. Der har forhandlingene gått fullstendig i vranglås, og det er igjen spørsmålet om obligatoriske kvoter som har skapt splid.

Opp til ledernivå

I forslagene som ligger på bordet, legges det opp til at de obligatoriske kvotene kun skal tre inn i krisesituasjoner.

Tusks plan har vært å løfte saken til øverste politiske nivå. Han mener det i slike spørsmål kun er stats- og regjeringssjefene som har stor nok politisk pondus til å inngå forlikene som trengs.

Målet er å berede grunnen for et kompromiss innen sommeren.

– Splittelsen ledsages av følelser. Det gjør det vanskelig å finne et felles språk og rasjonelle argumenter, advarte Tusk da han ankom til toppmøtet.

Støtte fra øst

Tsjekkias statsminister Andrej Babis stilte seg bak Tusk.

– Jeg mener han bare har sagt sannheten. Han har sagt det vi tenker. Kvoter ikke er løsningen på problemet med ulovlig innvandring, sa Babis.

Ifølge Slovakias statsminister Robert Fico bør det være mulig å vise solidaritet på andre måter enn ved å ta imot asylsøkere. For eksempel gjennom pengehjelp.

– Hvis det er noen som virkelig trenger beskyttelse, for eksempel på grunn av krig, så er vi klar til å motta dem. Men det er ingen menneskerett å komme til EU, sa han.(Vilkår)