Gravemaskinen setter kjeften i en haug paller, tromler og planker og dumper alt i en gedigen kvern. Driftssjef Petur Thor Haftorsson fyker rundt her i havgapet ved Karmøy og passer på at alt blir malt opp til jevnt, fint råstoff for sponplateprodusenter.

-Vi er inne i nesten alle avfallsstrømmer som finnes, sier driftsdirektør og Geminor-medeier Ralf Schöpwinkel.

Sammen med den lokale grunnleggeren Kjetil Vikingstad har den utflyttede tyskeren det siste tiåret gjort Geminor til en uventet eksportvinner med utgangspunkt i Karmøy. Konsernet med 59 ansatte transporterer, sorterer og prosesserer avfall i store deler av Europa, og passerte i fjor milliarden i omsetning og hadde 26 millioner kroner i resultat før skatt.

Han ser nesten ubegrensede vekstmuligheter gitt folks klimabevissthet og ønsket om at en skal sortere og gjenvinne mer avfall.

Ralf Schöpwinkel medgir at oljefylket Rogaland ikke er et opplagt hjemsted for en bedrift som hans.

– Det har til tider vært ekstremt vanskelig å konkurrere med lønnsbetingelsene i oljesektoren, men det er bedre nå, sier tyskeren, som slo rot her på grunn av kjærligheten og en jobb på Hydro Karmøy.

– Den norske modellen har appellert til meg fra dag en. Folk blir gitt frihet i jobben. Det er flate strukturer, og det har jeg opplevd som svært motiverende.

Rogaland vinner

I en nasjonal oversikt fra Bisnode kommer det frem at Geminors hjemfylke er verdiskapningsvinner i Norge. Selskaper i Rogalands sto for 33 prosent av det samlede resultatet på 1160 milliarder kroner i norske bedrifter i fjor, mot Oslos 30 prosent. På bunnen havner Finnmark og Aust-Agder, begge med en andel på kun 0,3 prosent.

Summeres alle aksjeselskapene i Norge, viser tallene fra Bisnode at selskapene hadde tett på to millioner ansatte og en omsetning på nær 6000 milliarder kroner i 2018.

Overrasket

Tallene er basert på 300.000 regnskaper eller vel 97 prosent av alle aksjeselskapene i Norge og er bearbeidet av Bisnode Norge.

Per Einar Ruud, kredittøkonom i Bisnode, sier han er litt overrasket over Rogalands sterke posisjon.

–Vi vet jo at det er mange store selskaper i oljebransjen i Rogaland, men jeg hadde ikke ventet at fylket skulle havne så langt over Oslo i både omsetning og resultat per innbygger. Faktisk havner Rogaland, til tross for oljekrisen regionen har vært gjennom, også i absolutte tall godt over Oslo. Og mens lønnsomheten i alle landets aksjeselskaper har gått ned, øker den gjennomsnittlige lønnsomheten noe for selskapene i Rogaland, sier Ruud.

Per Einar Ruud, kredittøkonom i kredittanalyseselskapet Bisnode.
Per Einar Ruud, kredittøkonom i kredittanalyseselskapet Bisnode. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Og ser vi på fylker som Hordaland og Trøndelag, som også har mange store bedrifter, havner de langt under Rogaland. Så her har vi utslag som er større enn jeg hadde trodd på forhånd, sier Ruud.

– Tallene viser hvor verdiskapingen per innbygger skjer. Med et nært forestående lokalvalg, vil jeg tro det er interessant at det er så enorme forskjeller mellom by og land. Det er en tankevekker samtidig som det jo er viktig å ha i bakhodet at all verdiskapingen ofte ikke skjer bare der aksjeselskapet er registrert, mener han.

Ingen quick fix

Wenche Fresvik er næringssjef i Aust-Agder, fylket som havner helt på bunnen både målt i omsetning og resultat før skatt per innbygger.

– Jeg er ikke så veldig overrasket, dette er noe vi har sett gjennom flere år. Grovt sett tenker jeg det særlig er to elementer som kan forklare Aust-Agders posisjon. Det ene er at vi i vår region har mye tradisjonell industri som er mindre grad kunnskapsbasert og med egen innovasjonssatsing og egne produkter. Mange er underleverandører med lav omsetning per ansatt. Dernest har vi veldig mange små bedrifter i vårt fylke. Vi har få større konsern som både kan spre kostnadene på flere ansatte og som har kapasitet til å løfte blikket og ha større innovasjonsprosjekter, sier Fresvik.

Wenche Fresvik, næringssjef i bunnfylket Aust-Agder, mener det også er ting å glede seg over, som økt sysselsettingsgrad som vil påvirke tallene positivt.
Wenche Fresvik, næringssjef i bunnfylket Aust-Agder, mener det også er ting å glede seg over, som økt sysselsettingsgrad som vil påvirke tallene positivt. (Foto: Privat)

Hun påpeker at handelsnæringene. ofte med både lav omsetning og lav lønn per ansatt, står sterkt i fylket.

– I tillegg har Aust-Agder altfor lav sysselsettingsgrad. Når omsetning og resultater i aksjeselskapene fordeles på alle innbyggerne, også de som ikke er i jobb, slår dette veldig negativt ut for vår del, sier hun.

– Alt dette er jo noe vi jobber aktivt med, både gjennom klyngesatsing og samarbeidsprosjekter mellom aktørene og med Forskningsrådet, Siva og Innovasjon Norge. Mye handler om å skape en kultur for entreprenørskap. Men ingenting av dette er noe quick fix, understreker Fresvik i Aust-Agder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.