En rekke av Aker ASAs eierandeler i olje- og teknologiselskaper blir nå istedet en del av Aker Solutions.

Kjell Inge Røkke er største aksjonær i Aker ASA, som igjen er største aksjonær i Aker Solutions.

Aker Solutions kjøper Akers eierandel på 46 prosent i Aker Oilfield Services fra Aker, 50 prosent i Aker DOF Deepwater (tidligere Aker DOF Supply), 33 prosent i det børsnoterte teknologiselskapet Odim og 100 prosent i produktselskapet Midsund Bruk, skriver selskapene i en melding torsdag morgen.

For aksjene i Odim har Aker Solutions betalt 33 kroner per aksje, mens aksjen igår sluttet til 28,90 kroner.

- Den legger grunnlag for fortsatt lønnsom vekst i Aker Solutions i grensesnittet mellom energi, miljø og maritim virksomhet, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Halv milliard i gevinst
Aker Solutions betaler 1.391 millioner kroner for aksjepostene, noe som gir Aker ASA en regnskapsmessig gevinst på 478 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg får Aker tilbakebetalt rundt 207 millioner kroner i aksjonærlån i selskapene som overtas av Aker Solutions.

Aker ASA gir Aker Solutions selgerkreditt på pengene, som får forfall tidligst 1. mai.

Aker Solutions har til hensikt å delfinansiere kjøpene og fremtidige investeringer gjennom et nytt, børsnotert obligasjonslån. Aker har bekreftet tegning av en milliard kroner i dette lånet som vil bli markedsført i obligasjonsmarkedet i løpet av april.

Kjøper seg opp i Clean Carbon
De to partene er også blitt enige om at Aker Solutions skal være en likeverdig partner med Aker som eier av karbonfangstselskapet Aker Clean Carbon.

Dette gjennomføres ved at Aker Solutions øker sin eierandel fra 30 til 50 prosent gjennom en rettet emisjon i teknologiselskapet på samme vilkår som forrige emisjon i selskapet, heter det i meldingen.

I tillegg er det inngått en avtale mellom Aker Ship Lease, et datterselskap heleid av Aker, og AMC International AS, heleid av Aker Solutions AS, om et 10-års bare-boat charter på et konstruksjonsskip under bygging av STX Europe. Aker Ship Lease har kjøpt relaterte byggekontrakter fra Aker Oilfield Services for en pris tilsvarende deres kostpris forut for aksjetransaksjonen med Aker Solutions.

Fikk hjelp
For å sikre at avtalene er rettferdige for begge parter har DnB NOR Markets har gjennomgått transaksjonene samt avgitt fairness opinions på vegne av Aker Solutions.

Arctic Securities har vært Aker ASAs finansielle rådgiver, mens advokatfirmaet Wikborg Rein har vært juridisk rådgiver.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.