DNB tjener penger på å sende sms-varsler til sine kunder, som varsel om saldo på kontoen, godkjennelse av e-fakturaer, samt varsel om når lånet blir trukket fra kontoen.

Nylig tok en klager saken til Finansklagenemnda fordi han mener DNB ikke har informert tilstrekkelig, hverken på avtaletidspunktet eller senere om at tjenesten kostet ham penger etter fylte 18 år. Selv trodde han at tjenesten var gratis, uavhengig alder.

I 2010 inngikk klageren avtalen om sms-tjenesten med DNB. Den gang var han 17 år gammel. For kontoeiere under 18 år er tjenesten gratis, men klageren påpeker i sin forklaring at denne informasjonen kun skal ha kommet frem på bankens hjemmeside under fanen «Priser/SMS-tjenester». I avtalen om varslingstjenesten som klager inngikk med banken, kom imidlertid ikke denne informasjonen frem.

– Vi har akkurat mottatt avgjørelsen i Finansklagenemnda. Vi ser nå på saken, men DNB har ennå ikke tatt stilling til avgjørelsen. Men vi ser alltid på hvordan vi kan forbedre kundeinformasjonen vår, så dette er uansett nyttige innspill, sier kommunikasjonsrådgiver Vidar Korsberg Dalsbø i DNB.

DNB ønsker av konkurransehensyn ikke å kommentere hvor mye banken tjener på denne tilleggstjenesten eller hvor mange som benytter seg av den.

Ble trukket

Da klager fylte 18 år ble kontoen belastet for et gebyr på to kroner hver gang han mottok en av bankens sms-er. I juli 2017 mottok han i alt 26 sms-varslinger som totalt kostet ham 52 kroner, mens sms-tjenesten fra januar til juli 2017 utgjorde en kostnad på 780 kroner.

Prisen på tjenesten og antall varslinger dukket opp nederst på kontoutskriften hver måned, men han skal først ikke ha skjønt at det var sms-tjenesten han ble trukket for. Flere av klagers kontoer hadde på slutten av måneden negativ saldo uten at han forsto at det var sms-ene han ble belastet for. Til slutt var det en kundebehandler som opplyste ham om at han var blitt trukket for tjenesten.

DNB skriver i sin forklaring at banken har informert i tilstrekkelig grad om at tjenesten kostet penger etter fylte 18 år, og viser til informasjon på nettsiden, samt varslingen nederst på kontoutskriften hver måned. DNB viser til at klager har en plikt til å kontrollere kontoutskriften og anser kravet som foreldet.

Får kritikk

Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at kvitteringen for bestillingen av tjenesten ikke inneholdt noen opplysninger om prisen på tjenesten, og heller ikke noen form for henvisning til bankens alminnelige prisliste.

Den viser til punkt ni i kontoavtalen der det står: «Kostnader ved å opprette, ha, disponere eller avvikle kontoen fremgår av bankens prisliste», men mener denne bestemmelsen ikke er helt treffende for den typen avtalt tilleggstjeneste.

Nemnden mener det særskilt skulle ha vært informert om prisen på tilleggstjenesten da den ble bestilt og at klageren fra fylte 18 år burde vært varslet før betalingsplikten inntrådte, slik at kunden eventuelt kunne ha avbestilt tjenesten.

Må tilbakeføre belastninger

Samtidig konkluderer Finansklagenemnda med at når informasjon om betalingsplikten ikke fremgår i dokumentasjonen knyttet til bestillingen av tilleggstjenesten, kan det ikke legges til grunn at tilstrekkelig informasjon ble gitt.

DNB anfører at klager har reklamert for sent. Belastningene til klageren har foregått i seks år etter at han fylte 18 år, men han reagerte først i 2017 da han var 24 år.

På klagers kontoutskrift vises belastningene ved en samlepost kalt «prisbelagte tjenester». Nemnden skriver den har vært noe i tvil, men er kommet frem til at betalingen for sms-tjenesten ikke kommer så tydelig frem av utskriftene at klager har mistet rett til tilbakeføring ut fra reklamasjonssynspunkter.

Finansklagenemnda konkluderer med at DNB plikter å tilbakeføre belastninger for sms-tjenester som er foretatt etter 20. juli 2014. (Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: