Totalt var registrert forbruk første halvår i år på 10,2 millioner liter, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Mindre øl
Forbruk av øl som er registrert i Norge første halvår gikk ned med 7,6 prosent sammenlignet med samme periode ifjor. Nedgangen var på nesten ni millioner liter, henholdsvis 4,5 og 4,4 millioner liter i første og andre kvartal i år.

Mer sprit
Forbruket av brennevin som er registrert første halvår 2003 var 4,8 millioner liter, en økning på 468 000 liter, eller 10,8 prosent. Det registrerte vinforbruket var 26,3 millioner liter første halvår, en økning på vel 1 million liter, eller 4,0 prosent, sammenlignet med første halvår 2002.

Mer alkohol
Målt i ren alkohol drakk hver innbygger over 14 år 2,82 liter alkohol første halvår i år. Dette er en økning på 0,06 alkoholliter, eller 2,2 prosent, fra samme periode i 2002. Det samlede registerte forbruket var første halvår vel 10,3 millioner alkoholliter.

Dette fordelte seg på 4,8 millioner liter øl, 3,1 millioner liter vin, 1,9 millioner liter brennevin og 0,5 millioner liter fruktdrikk, alt omregnet til alkoholliter.

Tallene bygger på de månedlige avgiftsoppgavene som hver enkelt registrerte avgiftspliktige leverer til Toll- og avgiftsdirektoratet og registrert kontant import. Tallene omfatter ikke privatpersoners handel i utlandet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.