Drapet på opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov før helgen fikk forargede russere ut på gatene i Moskva i et omfang man knapt før har sett. Selv om anslagene varierer, skal det ha vært mellom 70.000 og 100.000 mennesker som deltok i det som ble både en minnemarkering og en protestmarsj.

President Putin var svært raskt på banen og lovet at ansvarlige for drapet skulle tas. Enten de ansvarlige er innenfor eller utenfor regimet, slik som ekstreme nasjonalister, viser det at Putin er på tå hev. Han vet at dette kan bli farlig.

Selv om målinger viser 85 prosent oppslutning om Putin, er regimet sårbart for begynnende folkelig misnøye. Folk som deltok i demonstrasjonen uttrykker sterk forargelse over drapet. Dette er følelser enhver autoritær leder må være betenkt over. Rop om rettferdighet er vel så farlig for et regime, som rop om brød og bedre økonomiske tider.

Forskere og eksperter som følger utviklingen i Russland tett, har stort sett ment at en folkelig oppstand slik man så i Ukraina ikke kan skje i Russland. Da er kupp eller palasskupp mer sannsynlig. Samtidig har historien vist at folkelig misnøye lett kan få en egendynamikk som vanskelig lar seg stoppe. Et «russisk Majdan» – et lignende opprør som på Majdan-plassen i Kiev – kan derfor ikke utelukkes.

Forsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) opererer med fem ulike scenarioer for utviklingen internt i Russland:.

  • Et «russisk Majdan» – et folkeopprør mot egne ledere, mot Putin – er ikke mest sannsynlig, men ikke umulig, mener han. Det er også stor forskjeller på Ukraina og Russland. Men det er interessant at ny forskning om «Majdan-revolusjonen» viser at det ikke var misnøyen mot regimet som var utløsende for opprøret, men forargelse over politiets brutale fremferd mot studentene natten til 30. november 2013. Drapet på Nemtsov må derfor være et tankekors for Putin og den sittende ledelsen.
  • Elitesplittelse, et internt kupp, er andre alternativ. Det er ingen tegn til dette ennå, men kan komme fortere enn man tror. I dag er det farlig å demonstrere for stor uenighet med Putin.
  • Mobiliseringsøkonomi, i kombinasjon med ytterligere tilstramming, er et tredje scenario. Her snakker man åpent om å gjenta industrialiseringen på 1930-tallet. Andre mener det vil bli katastrofe om det blir gjennomført, men det virker ikke som om Putin har full tiltro til tilhengerne av denne retningen.
  • Liberalisering av økonomien, men ikke av det politiske liv, er en fjerde vei. Det er noen tegn til forsøk på dette nå, men fag­ekspertisen er delt på om det ene uten det andre er mulig.
  • Det siste scenarioet er det som kan kalles å fortsatt famle seg frem («Muddling through»). Det er i essens det president Putin nå driver med og som var budskapet han ga til Føderasjons­forsamlingen før jul. Det innebærer å sitte stille et par år og vente på høyere oljepris.

Ifølge Bukkvoll er dette fortsatt det mest sannsynlige scenarioet. Olje- og gassprisene spiller avgjørende rolle for russisk økonomi. Kommer oljeprisen opp igjen, kan den redde mye av situasjonen for Putin.

Putins problem er samtidig at han kommer på defensiven fordi han kan gjøre lite med oljeprisen. Presidenten er trengt opp i et hjørne. Han kan sørge for en «frossen», vedvarende konflikt i Ukraina, men det koster på to måter: Sanksjoner kan vare ved og de militære utgiftene vil holde seg høye. Økonomiske nedgangstider og politisk misnøye kan bety en ny bølge av demonstrasjoner i Moskvas gater.

Drapet på Boris Nemtsov kan bli et vendepunkt i opposisjonens kamp mot Putin.

Les hele avisen her.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.