– De underliggende faktorene er fortsatt tilstede for boligprisvekst, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;p &gt;DN presenterer i dag Bjørnstads ferske prognoser for boligprisutviklingen frem til 2017. Prognosene, som legges frem på en boligkonferanse i Oslo torsdag, viser utviklingen nasjonalt, for alle landets fylker og de største byene (se grafikk på neste side).&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Sammenlignet med de forrige prognosene, som Bjørnstad la frem ifjor, innebærer de ferske tallene en oppjustering av boligprisutsiktene for hele landet. Mens en rekke prognosemakere spår en svak økonomisk utvikling i Norge fremover, tegner Bjørnstad og hans kolleger et ganske positivt bilde av utviklingen.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Vi tror på en konjunkturoppgang i Norge, sier Bjørnstad.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Med utsikter til lave renter, skattelette, lav arbeidsledighet og fortsatt vekst i kjøpekraften, er det særlig husholdningene som vil bidra til å løfte veksten i norsk økonomi, tror Bjørnstad.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les også: &lt;relation source="DTI" sourceid="dti4102399" &gt;&lt;field name="title"&gt;Jaktstart på lavere boligrente&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"/&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Flere eksperter venter at boliglånsrenten nærmer seg tre prosent i de store bankene denne høsten. Gaute Hovland (47) refinansierte boligen med rekordlav rente i Sandnes Sparebank.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; (DN+)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Dermed er det duket for økt etterspørsel og økte priser i boligmarkedet.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Renten er og blir den viktigste drivkraften bak boligprisutviklingen, og nå reduseres boliglånsrenten litt. Ikke minst rentenedgang i euroområdet bidrar til det, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Bjørnstads prognoser viser en boligprisvekst på landsbasis på rundt to prosent årlig de neste par årene, før veksttakten tar seg litt opp.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Frem til 2017 venter han en samlet prisøkning på rundt ti prosent. Samtidig ser han for seg at det blir klare geografiske forskjeller.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Befolkningsvekst og boligbygging varierer i ulike regioner. Det skaper regionale forskjeller, sier Bjørnstad.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;h4&gt;Troms prisvinner&lt;/h4&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Blant fylkene ligger Troms an til å få den sterkeste boligpris­veksten.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Her ligger det an til at prisene i 2017 vil ligge 25 prosent høyere enn i 2013.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;I Tromsø by spår Bjørnstad en boligprisvekst på nesten 11 prosent bare i år, og 27 prosent totalt frem til 2017.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;At boligprisene skal stige mer enn dobbelt så mye i Tromsø som i landet under ett, forklarer Bjørnstad med at byen, og deler av Nord-Norge forøvrig, nå har en boligbygging som ikke holder tritt med befolkningsveksten.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Det har vært god befolkningsvekst i Nord-Norge i mange år, også før nyetableringene vi har sett av petroleumsselskaper og leverandørindustri. Men hele Nord-Norge føler nok på at oljeoptimismen driver økonomien. Det er befolkningsvekst i Tromsø på 1200 personer netto i året, mens det i 2013 bare ble bygget 250 boliger, sier Bjørnstad.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Årsaken til den svake boligbyggingen var at landsdelen gikk inn i finanskrisen med et voldsomt lager av boliger, slik at boligbyggingen stoppet helt opp. Når lageret nå er i ferd med å tømmes, presses prisene opp, forklarer Bjørnstad. Samtidig vil prisveksten stimulere til nybygging, slik at prisveksten dempes utover i perioden. Det bringer boligmarkedet mer i balanse i 2016 og 2017.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;h4&gt;Nær toppen i Rogaland&lt;/h4&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;I den andre enden av skalaen ligger Aust-Agder. Her venter Bjørnstad at boligprisene vil falle i år, før de stiger forsiktig i årene fremover. Ifølge anslagene vil boligprisene i Aust-Agder være fem prosent høyere i 2017 enn i 2013.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Også i Rogaland ligger det an til laber boligprisutvikling. Prisnivået i oljefylket vil stige med beskjedne seks prosent frem til 2017, ifølge prognosene. Bjørnstad sier hovedforklaringen på den svake utviklingen i Rogaland er at boligprisene nå har kommet opp på et veldig høyt nivå. Bjørnstad tror ikke at det varslede fallet i oljeinvesteringene neste år vil legge noe særlig demper på boligprisveksten. Fallet Bjørnstad ser for seg i petroleumsinvesteringene neste år, er ikke større enn at nivået på investeringene fortsatt vil være veldig høyt og bidra til høy aktivitet i fylket.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Stavanger-området vil fortsatt være kjøpesterkt marked, sier Bjørnstad.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les også:&lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="8a48b1fc-4b15-4dca-9743-2b681bced730" &gt;&lt;field name="title"&gt;Solgte elbiler for 1,3 milliarder kroner&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"/&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Tesla økte omsetningen i Norge med 5100 prosent i fjor.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;br/&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="2eed7177-b653-498f-8d9c-e088b569457a" &gt;&lt;field name="title"&gt;Flatland fikk solgt villaen etter syv år&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"/&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Etter drastiske priskutt fikk Hallvard Flatland endelig solgt prakteiendommen på Nesøya.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="byline"/&gt;&lt;field name="paid"&gt;false&lt;/field&gt;&lt;field name="w8issuepage"&gt;8&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"/&gt;&lt;field name="runninghead"/&gt;&lt;field name="leadprefix"/&gt;&lt;field name="opinioncategory"/&gt;&lt;field name="extlink"/&gt;&lt;field name="articletop"/&gt;&lt;field name="bodytop"/&gt;&lt;field name="bodybottom"/&gt;&lt;field name="playid"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Troms%C3%B8" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Politikk" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Makro%C3%B8konomi" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Eiendom" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Bolig" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Boligpriser" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</div></div></div>