Oljedirektoratet (OD) estimerer de totale utvinnbare petroleumsressursene på norsk kontinentalsokkel pr 31. desember 2009 til rundt 13 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, noe som er på samme nivå som i forrige publisering.

Det fremgår av direktoratets oppdaterte ressursregnskap pr 31. desember 2009 onsdag.

Ressursestimatene er basert på årlig innrapportering fra operatørselskapene, ODs egne evalueringer av felt og funn samt ODs estimat av de uoppdagede ressursene

Anslaget for de uoppdagede ressursene er endret i forhold til fjorårets regnskap, noe som skyldes at estimatet for Barentshavet er redusert med 0,120 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter.

Estimatet for de totale uoppdagede ressursene er 1,20 milliarder kubikkmeter olje, 0,26 milliarder kubikkmeter kondensat og 1.825 milliarder standard kubikkmeter gass. Totalt utgjør dette 3,3 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, eller 41 prosent av de gjenværende ressursene.

De totale gjenværende utvinnbare ressursene er beregnet til 8,1 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter med et usikkerhetsspenn på mellom 5,3 og 11,7 milliarder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.