Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt eller ikke, og man kan ta hensyn til inflasjonen eller ikke. I denne kalkulatoren presenterer vi alle de fire beregningsmåtene.

  • Dagens pengeverdi etter skatt gir det mest korrekte bildet av verdien av sp#229en. Dette tallet tar hensyn til løpende skatt, og regner om pengeverdien til dagens verdi.
  • Dagens pengeverdi, uten skatt - her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til dagens pengeverdi.
  • I løpende kroner, etter skatt - dette er sluttverdien av sp#229en når skatten blir fortløpende trukket fra.
  • I løpende kroner uten skatt - sluttverdien av sp#229en uten at skatt er trukket fra.

Det mest korrekte tallet du skal forholde deg til er å se på «Dagens pengeverdi etter skatt». Siden vi beregner et beløp i fremtiden, er det mest naturlig å gjøre det om til dagens pengeverdi der skatt fortløpende er trukket fra. Dette har stor betydning for størrelsen på beløpet du har spart opp.

Kalkulatorforkl#229
Sparebeløpet per termin
er det du ønsker å spare i hver sparetermin, for eksempel månedlig.

Du kan også legge inn et startbeløp i tillegg, eller i stedet, for den faste sp#229en.

Forventet årlig avkastning er den effektive årsavkastningen du skal legge inn. Det er altså ikke en månedlig nominell rente du skal bruke hvis du skal spare månedlig.

Her kan du velge mellom en, to, fire og tolv spareterminer i året.

Antall spareår er hvor lenge sp#229en skal vare.

Skatteprosent: Når kalkulatoren beregner skatt, regner den med løpende skattebelastning. Kapitalinntekter beskattes med 28%. Men det finnes det mange spareformer som beskattes annerledes. For eksempel blir ikke verdistigning på aksjefond skattlagt før ved salg.

Inflasjonen brukes til å regne om fremtidige pengeverdier til dagens pengeverdi. Det er naturlig å bruke 2,5% fordi dette er styringsmålet til Norges Bank.

Regn med formuesskatt: Maksimal formuesskatt er 1,1%. Dette tilsvarer en tapt avkastning på 1,53% før skatt. Hvis du svarer ja på dette, er dette altså det samme som å tape 1,53% i avkastning hvert år. På de første 870.000 kroner i netto formue er det ingen formuesskatt. Over dette er formuesskatten 1,1%. Ektefeller har hver sin kvote, men de lignes sammen. Full formuesskatt får derfor ikke ektefeller før de når en samlet nettoformue på 1.740.000 kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.