Nasjonalforsamlingen har de siste årene vært preget av handlingslammelse og frykt for at borgerkrigen i Syria skal smitte over landegrensen. Dette har ført til at valget er blitt utsatt tre ganger.

3,7 millioner mennesker i landet er stemmeberettiget, og 586 kandidater stiller, deriblant 86 kvinner.

Libanons grunnlov slår fast at presidenten skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og presidenten i nasjonalforsamlingen sjiamuslim. De 128 setene i nasjonalforsamlingen er også fordelt på tilsvarende vis.

Verken statsminister Saad Hariri og hans såkalte 14. mars-allianse, eller Hizbollah som inngår i den såkalte 8. mars-alliansen, kan regne med å få over 50 prosent og flertall i den nye nasjonalforsamlingen.

Søndagens valg vil derfor trolig bli etterfulgt av uker og måneder med politisk tautrekking før en ny regjering er på plass.(Vilkår)