Yngve Slyngstad, direktør for Norges Bank Investment Management (NBIM) går ned i lønn etter et katastrofalt år for Statens Pensjonsfond - Utland.

Hans årslønn er nå 3,5 millioner kroner, ned fra 5,4 millioner kroner i 2008. Han skal nå ikke ha noen bonusordning.

Slyngstad fikk i imidlertid ifjor utbetalt over 11 millioner kroner inkludert bonuser og avlønning for tidligere år.

Sentralbanksjef i Norges Bank Svein Gjedrem sier lønnsnedgangen er en justering i forhold til hva som skjer i finansmarkedene.

- Begrunnelsen er at vi ser at det internasjonalt og i Norge er lønnsnedgang i finansbransjen. Det kommer til uttrykk i endringer i bonusordninger, fastlønn og opsjonsprogrammer. Lønningene i denne bransjen går kraftig ned, og det vi gjør nå er en tilpasning til denne realiteten, sier Gjedrem.

- Vi er ikke lønnsledende, men vi skal kunne tiltrekke oss dyktige personer. Når lønnen generelt i bransjen går ned, skal det også reflekteres hos oss.

Utbetalte bonuser i kriseåret
103 ansatte i Oljefondet har prestasjonsbasert bonus.

Den totale prestasjonslønnsutbetalingen var 22 prosent av øvre prestasjonsramme på 32,2 millioner kroner.