Solberg besøkte Sametinget i anledning tiårsjubileet for avtalen som forplikter Stortinget til å konsultere Sametinget før lovendringer og tiltak som påvirker samer.

– Selv om jeg vet at vi ikke alltid er perfekte i gjennomføringen av det, så mener jeg at avtalen har gitt oss et mye bedre grep for å ivareta samiske interesser de siste ti årene, enn det vi hadde tidligere, sa Solberg til Sametingets representanter.

Konfliktdempende

Det var Solberg selv som undertegnet konsultasjonsavtalen som kommunalminister i 2005. Ti år senere mener hun avtalen har bidratt til å gjøre situasjonen bedre.

– Før avtalen var det uklart hvordan våre folkerettslige forpliktelser til å konsultere urfolk i spørsmål som kan få direkte betydning for dem, skulle forstås og hvordan konsultasjonene skulle foregå, sier Solberg.

– At vi konsulterer, er i seg selv både konfliktdempende og et uttrykk for gjensidig tillit. Også i de saker der vi ikke lykkes med å komme til enighet. For vi er uenige om mangt, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Juridisk hjelp

Mange av sakene på Stortinget og i regjeringen får påvirkning på det samiske samfunnet, som for eksempel kommunereformen, som mange på Sametinget frykter vil påvirke samisk språk.

– Regjeringen vil vektlegge at samiske språkbrukere ikke skal komme dårligere ut som følge av arbeidet med kommunereformen, lovet statsministeren.

Men Solberg er også opptatt av å ivareta samers individuelle rettigheter. Derfor har regjeringen satt av 1 million kroner til juridisk hjelp til samer som kommer i konflikt med utbyggere og aktører i næringslivet.

– Det kan være folk som har hatt langvarige beiterettigheter eller folk som har en eller annen form for utmarksaktivitet. Vi vil gi juridisk hjelp for at de skal kunne legge fram sin sak når det kommer utbyggingstiltak, sier Solberg til NTB.

Tur på Karasjohka

Etter å ha fulgt plenumsmøtet i Sametinget dro Solberg videre for en rundtur i Karasjok. Hun fikk besøke strikkefabrikken i kjelleren til Marit Guttorm Graven, som har vokst til en moderne familiebedrift etter at datteren Anja Graven studerte ved BI.

Finnmarksturen ble avsluttet med en båttur på elva Karasjohka, der statsministeren diskuterte samisk kultur og historie, samt aktuelle politiske saker, med sametingspresidenten. Samtidig kunne de to nyte det fine vårværet som har kommet til Karasjok.

– Det føles veldig bra å sitte her. Det er veldig rolig vann og en fin tur, oppsummerte hun. (©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.