Et nytt handlingsprogram for jernbanesektoren blir flere måneder forsinket. Grunnen er at infrastrukturforetaket Bane Nor trenger mer tid, blant annet til jobben med å finne ut hvordan investeringer og fornyelse skal skje med minst mulig forsinkelse av togtrafikken.

Opprinnelig var det bestemt at ny overordnet plan for jernbane skulle sendes på høring tidlig i oktober og settes i kraft fra 1. februar neste år. Nye frister blir henholdsvis forslag til høring i april 2018 og konklusjon i juli.

Det nye handlingsprogrammet blir i praksis et arbeidsprogram for Bane Nor de kommende seks årene.

Nå skal han bygge bane billigere dn+

Sent på banen

– Vi har forståelse for at Bane Nor trenger noe mer tid for å komme med sitt innspill, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Hun mener det er viktig at både styret og organisasjonen i det nye selskapet med ansvar for skinner og signaler får tilstrekkelig tid til å komme med gode vurderinger.

Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter – og brøt en rekke regler dn+

I en pressemelding understreker Samferdselsdepartementet at den utsatte fristen ikke må føre til forskyvinger av prioriterte prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP), eller i arbeidet med felles prosjekter mellom vei og bane.(Vilkår)

- Aksjonærene vil bli sittende igjen med nesten ingenting
- Med mindre vi får noe kluss på oppløpssiden så betyr dette at vi kommer til å få en løsning. DNs kommentator Bård Bjerkholt kommenterer redningsplanen til Norske Skog
02:11
Publisert: