Foreløpig bomtur for bompenge- sparing

Samferdselsministeren skulle slå sammen bompengeselskaper for å spare administrasjon og rentekostnader. Så langt er det få – om noen – besparelser å spore.

Publisert: Oppdatert:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møter motbakke for bompengesparing.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen møter motbakke for bompengesparing. (Foto: Ida von Hanno Bast)