I starten av juni ble det gjennomført store endringer i bomringen i Oslo. Mange nye bomstasjoner ble satt i drift, og mange har latt seg provosere kraftig av endringen.

En ny analyse er gjennomført for å se på hvordan det har påvirket trafikken i Norges hovedstad. Den foreløpige analysen viser at trafikken har falt med cirka to prosent.

Det er sett på trafikktall fra bomstasjonene for hele juni, og for utvalgte tellepunkter de to første ukene i juni. Endringene i biltrafikk for juni i år er i hovedsak sammenlignet med biltrafikken i juni 2018, ifølge Statens vegvesen.

Det understrekes likevel at det er flere usikkerheter knyttet til analysen. Blant annet trekkes det frem at pinsen i 2019 endte i juni, mens den i 2018 fant sted i mai. Videre trekkes værforhold, «buss for tog», endring av plasseringen av en bomstasjon og avslutning av skoleåret frem som usikkerhetsmomenter. Statens vegvesen forventer en mer nøyaktig analyse i oktober.

– Det totale trafikkvolumet i de sammenlignbare bomstasjonene i juni 2019 er 6,3 prosent lavere enn i juni 2018, men korrigert for flere helligdager i juni 2019 enn i 2018 er nedgangen på ca. 2 prosent, skriver Fjelllinjen.

Analysen peker på at det er en større nedgang i helgene enn i på hverdagene, og at nedgangen varierer noe mellom ulike områder av byen.

Fra starten av juni ble en rekke nye bomstasjoner satt i drift. Endringen innebar også et nytt system for betaling. Med hele tre bomringer og en innføring av bompenger også for elbiler er målet at bompengeutgiftene skal fordeles på flere bilister. Noen ville betale mer og noen skulle få betale mindre som følge av det nye systemet.

Blant annet skal timeregelen gjør at du kun betaler for én bompassering i timen ved de to indre bomringene, og en ved den ytterste bomringen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.