Arbeidet med Hålogalandsbrua som skal krysse Rombaksfjorden i Nordland går for fullt. Broen til tre milliarder kroner vil redusere reisetiden på E6 fra sør til nord i Norge med 20 minutter. For å finansiere broen har man beregnet inn verdien av å legge ned flyplassen Framnes, like ved Narvik sentrum.