Byrådet i Oslo ønsket opprinnelig å kompensere hele den planlagte prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus, og et bidrag fra Ruter, selv om Oslopakke 3-avtalen egentlig la opp til at prisene skulle øke.

Det fikk byrådet ikke til, men etter forhandlinger har Akershus fylke har gått med på en redusert økning.

– Vi er kommet fram til en avtale med Oslo om at kollektivprisene økes med 5 prosent fra 1. februar, og ikke 10 prosent slik det lå an til. Vi må diskutere nærmere med Ruter hvordan dette gjør utslag på rabattkort og billetter, sier fylkesordfører Annette Solli (H) i Akershus til VG.

Halvparten av kollektivtrafikkens bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner vil nå bli finansiert innenfor Ruters økonomiske handlingsrom i 2018.

Ferske prognoser: Oslo er bare halvveis i boligprisfallet

Den andre halvparten (79 millioner kroner) hentes inn gjennom en justering av billettprisene, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), og Solli i en felles uttalelse.(Vilkår)

Var lei nedbemanning. Startet for seg selv
Bjørnar Bråthen (52) og Eva Bråthen (52) jobbet i henholdsvis DNB og i SAS. De var lei stadige nedbemanningsprosesser.
03:51
Publisert: