Siden oktober ifjor har kampen om persontransport i Oslos gater hardnet til. Minst 24 Uber-sjåfører er avskiltet, men så langt finnes det ingen dom som slår fast at Uber er ulovlig. Taxiforbundet har ivret på for at politiet skal gjøre mer.

Men heller enn å fortsette å sette hardt mot hardt, ber konsernsjef Bjørn Rebne (55) i Oslo Taxi nå om en revurdering av dagens lovverk.

– Dagens lovverk er ikke godt nok. Jeg vil heller ha et frislipp i teknologien. Vi er i en annen tid enn da yrkestransportloven ble skrevet i sten, sier han.

Må møtes

Taxinæringen må reguleres ned og lovverket tilpasses dagens teknologi, mener Rebne. Det kan samtidig bli anledningen for Uber til å reguleres opp til et punkt hvor de to møtes.

– Om det er snakk om å møtes på midten, 70 prosent av dagens regulering eller 30 prosent vet jeg ikke, sier Rebne.

Han er heller ikke sikker på om det praktisk vil la seg gjøre. Men han vil prøve. Og om man gjør det:

– Da er Uber velkommen til å etablere seg som en konkurrent under samme vilkår, sier Rebne.

Mener han vil vinne

Og i en lik konkurransesituasjon føler han seg trygg på seier i kampen om kundene.

– Få dem inn, så skal jeg slå dem. Uber tar en andel på 20 prosent. Vi tar seks prosent fra våre løyvehavere, om vi regner om til prosent, sier Rebne.

Han mener dagens regulering gjør det umulig å vinne på kvalitet, blant annet på bakgrunn av et rigid og tunggrodd løyvesystem, som setter et tak på 1780 drosjer i Oslo. Men også på grunn av en rekke små og fordyrende detaljreguleringer.

– Når en sjåfør er ferdig med skiftet, må han fortsatt skrive ut en to meter lang remse over skiftet sitt, selv om vi har alle de samme dataene på serveren. Grunnen er at myndigheten sier han må. Hør, vi må ha Justervesenet inne for å sikre taksametrene, sier Rebne.

Og fortsetter:

– Det koster 70.000 å få en taxi på veien. Uber trenger en smarttelefon. De pengene har jeg lyst til å gi til kundene.

Vil ha Uber-jakt enn så lenge

Utspillet må derimot ikke mistolkes som at Rebne har fått et snev mer av sans for Uber i dagens situasjon.  Der er han på linje med Oslo Taxiforbund.

Uber-pop mener han er klart ulovlig og at politiet har gjort for lite for sent hva gjelder å slå ned på kjøringen. Han sier også at selskapet, ikke bare sjåførene, burde straffes med bøter. Selskapet refererer han ved en anledning til som en «delingsøkonomi-parasitt».

– Jeg mener fortsatt man skal ta dem som selskap inntil et nytt lovverket er på plass og vi har samme last i ryggsekken, sier han.

– Vil du likevel innrømme at det har kommet noe godt ut av Ubers inntog om det presser frem en fornying av dagens regelverk?

– Det er samfunnsdebatten om Uber som har provosert frem dette. Det er jeg glad for.

«Deler samme visjon»

– Dette viser jo at taxi og Uber, til tross for enkelte forskjeller, deler den samme visjonen, sier Ubers norgessjef Carl Endresen (34).

Og fortsetter:

– Den nåværende taxireguleringen ble laget lenge før noen hadde påtenkt smarttelefoner og gps. Nå må vi bruke de samme prinsippene som da når det gjelder sikkerhet og forbrukerbeskyttelse, men vi må lage nye og smarte reguleringer.

– Tror du det rent faktisk og praktisk er mulig å nå et punkt hvor tradisjonell taxinæring og Uber konkurrerer om passasjerer på like vilkår?

– Uber er en teknologiplattform. Og Uber kan også jobbe med taxi – i byer som Stockholm og Berlin er majoriteten av aktiviteten på plattformen utført av vanlige taxiselskaper. Reguleringer skal sikre både sikkerhet og forbrukerbeskyttelse, så vi se hva slags vilkår som oppfattes som mest hensiktsmessig for å oppnå nettopp det.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.