– Det er godt å få denne bekreftelsen på hypotesene våre, sier Ingrid Dahl Hovland.

Sjefen for det statlige veiutbyggingsselskapet Nye Veier henviser til stortingsmeldingen som ble presentert i forkant av etableringen av selskapet i Kristiansand i januar i fjor. Selskapet fikk da ansvar for å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde til sammen 530 kilometer firefelts vei med en byggetid på totalt 20 år. Prisen for å realisere alle prosjektene ble beregnet til 148 milliarder kroner. Og hypotesen – og ambisjonen – var å bygge disse veiene 20 prosent billigere.

Bedre planlegging og gjennomføring

– Vi har signert tre kontrakter i Telemark, Aust-Agder, og nå nylig også E6 Kolomoen–Arnkvern i Hedmark. Den fjerde, videre fra Arnkvern til Moelv, vil bli inngått over sommeren. Besparelsen sammenlignet med opprinnelige anslag for disse veistrekningene er på godt over tre milliarder kroner. Det tilsvarer over 20 prosent, og vi mener dette også er realistisk for de gjenværende prosjektene. Det betyr at vi ligger godt an til å spare skattebetalerne for 30 milliarder kroner, sier Hovland.

– Hva er hovedårsaken til at dere klarer dette?

– Det er i hovedsak reduksjon av omfang og vår gjennomføringsmodell med større kontrakter med tidlig involvering av entreprenørene og god planlegging. 

– Enklere veiløsninger, altså?

– Jeg vil heller si at vi er opptatt av det samfunnsøkonomiske aspektet og ser på kostnad kontra nytte. Hva er det fornuftig å bruke penger på? Trenger vi virkelig alle de planlagte nye kryssene som gjerne koster over 100 millioner kroner per stykk? Kan vi gjenbruke broer og deler av den opprinnelige veien? En helhetlig planlegging over lengre strekninger gir oss store muligheter til både å bygge billigere og raskere, sier hun.

Bare jobb til september? 

Arbeiderpartiet har signalisert at det vil vurdere Nye Veiers fremtid dersom partiet vinner valget og danner regjering til høsten.

– Du kan snart være uten jobb?

– Jeg tror jeg vil ha jobb også etter september. Jeg håper de resultatene vi nå kan vise til, med både reduserte veiutbyggingskostnader og raskere bygging som vil spare liv på veien, skal overbevise myndighetene om at dette er riktig vei å gå, sier Dahl Hovland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Årets laksefiske åpnet
Laksefisket åpnet natt til 1. juni. På Boen i Tovdalselva like utenfor Kristiansand forsøkte fiskerne seg på den gjeve fisken.
01:31
Publisert: