Rapporten er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet som en del av Klimakur-utredningen.

Nasjonal transportplan, som presenterer regjeringens transportpolitikk, har blant annet som mål at alle nye personbiler skal være utslippsfrie innen 2025. Dette målet er det mest krevende å nå, ifølge rapporten.

Tøi viser til praktiske utfordringer som rekkevidde, ladehastighet og bagasjeplass. Forskerne tror at det vil være brukergrupper som blir vanskelig å overtale til å velge elbil.

-Disse må tvinges av myndighetene, og det vil kreve svært kraftige incentiver, restriksjoner eller økte avgifter på bensin- og dieselbiler, heter det i rapporten. Samlet sett mener forskerne bak rapporten at kostnadene ved å «tvinge» brukere over til elbil vil bli store.

I tillegg til personbilder skal også lette varebiler og nye bybusser være utslippsfrie innen 2025. Innen 2030 skal alle nye, tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og halvparten av nye lastebiler være utslippsfrie.

Det er usikkert hvor vanskelig det vil være å få lastebiler og langdistansebusser med nullutslipp, ettersom de ikke finnes i normal produksjon ennå. Også der kan hydrogen spille en større rolle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.