Bolt er den siste aktøren til å entre markedet for utleie av elsparkesykler i Oslo. Mellom 19. og 26. juni dumpet Bolt prisene på sine sparkesykler. Utfordreren fjernet oppstartsprisen på fem kroner og senket minuttprisen fra 2,5 til én krone per minutt.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde har lite til overs for konkurrenten sin prismodell.

– Konkurranse er bra, men det Bolt gjør nå er et forsøk på kryssubsidiering til deres taxi-virksomhet, sier Moe Gjerde og viser til at Bolt ønsker å lansere drosjetjenester en gang etter 1. november når den nye drosjeloven etter planen skal tre i kraft. Selskapet fortalte om taxi-ambisjonene til nettstedet Shifter nylig.

– Hele deres strategi nå handler om å få «downloads» til taxi-virksomheten som kommer til å ønske å konkurrere med Oslo Taxi. Vi ser dette i flere svenske byer, forteller Moe Gjerde

Bolt setter ned oppstartsprisen

Forrige uke gikk Voi-sjefen ut og kritiserte Oslo-politikere for å ikke gjøre nok for å rydde opp i markedet for elsparkesykler i Oslo. Hun mener byen «oversvømmes av elsparkesykler».

En rekke aktører konkurrerer om elsparkesykkel-markedet i Oslo. Det er relativt små forskjeller mellom konkurrentene, men Bolt utmerker seg med en oppstartspris som er halvparten av konkurrentenes (se tabell).

Nylig valgte Bolt å fjerne oppstartsavgiften helt, ifølge nettstedet tek.no. I tillegg innfører operatøren differensiert prising der det koster 3 kroner per minutt de første ti minuttene med bruk og deretter 2 kroner i minuttet.

Bolt: «Konkurransedyktige priser»

Bolts regionsjef for Nord-Europa Nils Wijkmark skriver i en epost at de tar sikte på «å tilby den beste verdien i markedet».

– Dette oppnår vi på grunn av vår driftseffektivitet, som fremmer vår langsiktige strategi for rimelighet som et av våre konkurransefortrinn, ifølge Wijkmark og skriver videre:

Bolt-sjef Nord-Europa Nils Wijkmark
Bolt-sjef Nord-Europa Nils Wijkmark (Foto: Bolt)

– Fremtidens mobilitet handler om å gi kundene muligheten til å reise sømløst med flere transportformer, som alle bidrar til å skape en mer bærekraftig by. Målet vårt er å være en del av denne fremtiden. Vi vil, både med elektriske sparkesykler og drosjetjenester, være i stand til å tilby de tjenestene som trengs, skriver Wijkmark.

Bolt ønsker å transformere sektoren med det de kaller «konkurransedyktige priser»:

– Som vi mener er til det beste for alle brukere, skriver Wijkmark.

Tier: – Kommenterer ikke konkurrenter

Tier er blant de største operatørene av elsparkesykler i Oslo. Norgessjef Lars Christian Grødem-Olsen ønsker ikke å uttale seg om prisstrategien til Bolt.

– Vi kommenterer ikke konkurrenter, sier Grødem-Olsen.

Lars Christian Grødem-Olsen i Tier.
Lars Christian Grødem-Olsen i Tier. (Foto: Berit Roald)

Han har forståelse for at det har tatt tid for Oslo kommune å få på plass god regulering. Tier-sjefen forteller at de samtidig har et «hårete» mål for hovedstaden.

– Å gjøre Oslo til den mest ryddige og trygge byen for elsparkesykler i verden, og som har den mest bærekraftige ordningen.

Grødem-Olsen tror at bedre parkering står sentralt for å oppnå dette målet.

– Vi tror at et av de beste initiativene en by kan gjøre for å bedre sparkesykkelparkering er å allokere tydelig merket parkering til delt mikromobilitet. På denne måten ser brukeren hvor de kan parkere. Bymiljøetaten har allerede begynt med å allokere parkeringsområder, og vi ser frem til å se hvordan det blir.

Sparkesyklene kan nå en fart på 20 km/t og kan i dag parkeres innenfor store områder i bykjernen.

Lime: Introdusert fastprismodell

Regionsjef for Lime i Norden, Niklas Joensen, mener at Bolts prisstrategi ikke er noe nytt.

Norden-sjef Niklas Joensen i Lime
Norden-sjef Niklas Joensen i Lime (Foto: Lime)

– Vi har sett det før. Vårt fokus er å skape en bærekraftig forretningsmodell, sier Joensen.

Han forklarer at dette er bakgrunnen for at Lime, som første aktør, har lansert dagspass og månedspass der brukeren betaler en fast pris og dermed får tilgang på et visst antall turer.

Joensen uttaler at de støtter mer regulering av elsparkesykler.

– Vi har som øverste prioritet å være en partner med byen, sier Norden-sjefen.

Han forteller at de til en viss grad er enige med konkurrenter som Voi og Tier som ønsker bedre parkeringsmuligheter.

– Vi trenger bedre infrastruktur med tilrettelagt parkering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.