Da Enova la frem sin strategi for utbygging av en infrastruktur for lading av elbiler langs norske hovedferdselsårer i juni, skrev energiorganisasjonen at den vil fjerne «rekkeviddeangsten» til norske elbilister.

Angsten skulle drives vekk av etableringen av 100 ladestasjoner mellom de store byene i Norge.

– Hovedutfordringen i dag er at lademulighetene mellom byene ikke er gode nok, noe som gjør at elbilen blir valgt bort. Flere ladestasjoner langs hovedfartsårer vil gi en trygghet som gjør elbil mer attraktivt, sier Enovas administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i en pressemelding.

Utbyggingen av ladestasjoner var inntil 1. januar 2015 Transnovas ansvar. Transnova ble avviklet ved siste årsskifte og oppgavene overført til Enova for å forsterke innsatsen mot forurensning fra transport.

Reagerer

Elbilbransjen sier Enovas forslag til utbygging er for lite, for sent og ikke i tråd med politikernes ønsker.

– Enova sier de skal redusere rekkeviddeangst, men deres nye strategi er helt feil medisin. Enova holder norske forbrukere for narr, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Transnova la frem sin strategi for litt over ett år siden, etter en grundig prosess der lokaldemokratiet ble involvert. 325 nye ladesteder i byområder, i tillegg til 60 i korridorer, lå inne i strategien. Vi mente da at Transnovas ambisjonsnivå var på et minimum. Siden har elbilsalget økt raskere enn forventet, før Enova nå altså presenterer en plan om kun å støtte ytterligere 100 hurtigladestasjoner, sier Bu.

Elbilforeningen mener det ikke finnes noe grunnlag for kommersiell drift av ladestasjoner i distriktene.

– Det koster fra en halv til én million kroner å etablere en ladestasjon som kan tilby tilfredsstillende ladeforhold. Det blir veldig dyrt å lade for elbilbrukerne dersom ladestasjonene skal settes opp uten offentlig støtte, og da blir det mindre attraktivt å bytte ut drivstoffbilen med en elbil for de fleste, sier Bu.

Må skjerpe seg

– Da det ble besluttet å overføre Transnovas oppgaver til Enova, var det med en klar målsetning om at innsatsen og fremdriften innen blant annet ladestasjoner skulle forsterkes. Den innsatsen som er gjort hittil er helt klart ikke god nok og det må både vi, regjeringen og Enova ta tak i, sier Ola Elvestuen (V), leder for energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

Han støtter elbilbransjen i at det burde vært langt høyere takt i utbyggingen av ladestasjoner langs norske veier.

– Transnova delte ut midler til utbygging uten å vente på godkjennelse fra Esa uten at det fikk noen konsekvenser. Alle andre norske elbilfordeler har også blitt godkjent av Esa. Enova må jo gjøre en risikovurdering her, det er ingen grunn til at utbyggingen skal stoppe helt opp, sier Elvestuen.

Se DNtv: Kinesere luksusshopper i Norge

Kinesere luksusshopper i Norge
Klokker av merket Rolex og Patek Philippe til over hundretusen kroner: Kinesiske turister på luksusshopping i Oslo vet hva de vil ha. Gruppen utgjør omlag 80 prosent av de utenlandske kundene, og butikken har derfor egne ansatte som snakker språket.
01:07
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.