Ifjor ble det inngått et rettsforlik mellom de konkurrerende fergeselskapene og Sandefjord kommune om Fjord Lines avganger fra Sandefjord havn. Prosessen frem til dette kostet Fjord Line 42,5 millioner kroner i juridiske kostnader, hvorav advokatregningene i 2015 beløp seg til 13,7 millioner.

Det