Jernbanedirektoratet har foreslått at togtilbudet til og fra Oslo lufthavn bør endres – og at det bare skal være ett togtilbud igjen på skinnene senest fra 2028.

I praksis betyr det at Flytoget må legge ned, om forslaget blir stående.

«Virker helt utenkelig»

– For meg virker det helt utenkelig å rokke ved en slik suksess som Flytoget, sier Helge Orten (H), leder for transportkomiteen på Stortinget.

Han sier forslaget aldri er blitt diskutert i komiteen, og at det er helt nytt for ham når DN tar kontakt.

Forslaget er foreløpig bare omtalt i første fase i en utredning fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet.

«Flytoget tolker rapporten fra direktoratet dit hen at direktoratet vil konkludere med en integrering av tilbringertjenesten med det øvrige persontogtilbudet,» skriver Flytoget i et brev til departementet, som DN har fått innsyn i.

Orten vil kjempe for å holde Flytoget levende.

– Oslo lufthavn er helt i teten blant hovedflyplasser i Europa med høy kollektivandel blant de reisende, og det er blant annet fordi vi har en effektiv og populær tilbringertjeneste, der Flytoget har prioritet på skinnene, sier han.

I 2017 hadde Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) en kollektivandel på 70 prosent, ifølge den statlige driveren Avinor.

Vil tas med på råd

Nestleder Jon Gunnes (V) i transportkomiteen blir målløs når han hører om planene for å ofre Flytoget og bare ha ett tilbud.

– Jeg har aldri hørt om at Jernbanedirektoratet funderer på slike ting. Det høres helt idiotisk ut, sier han.

– Når vi har et så populært tilbud, må vi verne om det. Får vi et dårligere togtilbud for flypassasjerene, frykter jeg at flere vil kjøre bil til Gardermoen i stedet, sier Gunnes.

Utredningen er bestilt av Samferdselsdepartementet, og en endelig rapport fra direktoratet skulle være klar tidligere i høst. Når rapporten er klar, er det uklart om politikerne på Stortinget får mulighet til å behandle den.

– Vi må få lov til å bli hørt om et så radikalt forslag som å legge ned Flytoget, hvis det blir stående, sier Gunnes.

Venstre-politiker Jon Gunnes under togdebatten på biblioteket i Arendal under Arendalsuka i 2019.
Venstre-politiker Jon Gunnes under togdebatten på biblioteket i Arendal under Arendalsuka i 2019. (Foto: Håkon Mosvold Larsen,/NTB scanpix)

– Det blir interessant å se innspillene til departementet, og hvilken vurdering det gjør. Til syvende og sist er dette en politisk beslutning, sier komitéleder Orten.

Departementet avventer saken til utredningen er ferdig.

«Departementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede hvordan infrastrukturen og den samlede kapasiteten i den dobbeltsporede Oslotunnelen kan utnyttes mest mulig hensiktsmessig. Arbeidet har vist seg å være noe mer tidkrevende enn først antatt. Det er ventet at rapporten vil komme til departementet innen kort tid,» heter det i en uttalelse fra fagseksjonen i departementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.