I januar ble det italienske entreprenørkonsernet Condotte sagt opp fra to kontrakter på til sammen 3,5 milliarder kroner i den store jernbaneutbyggingen mellom Oslo og Ski.

Oppsigelsen kom etter en runde nummer to med likviditetsproblemer, der underleverandører fikk sene eller manglende oppgjør.

Condotte kom senere under såkalt konkursbeskyttelse etter italiensk rett.

Senere

I januar ble det full stopp på Condottes delkontrakt. Siden har Bane Nor selv overtatt ledelse og betaling for å holde noe sikkerhetskritisk og annet arbeid i gang.

Det statlige infrastrukturselskapet har imidlertid gjort det klart at dette er midlertidig – at det skal inn en ny entreprenør til erstatning for Condotte. Men en avklaring her har trukket ut i tid.

– I april regner vi med å få større oversikt over kostnadene. Der er jeg mer usikker. Men slik det ser ut nå, holder vi fremdriften, sier Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund.

Bane Nor og juristene har siden januar vurdert spørsmålet om kontraktsstrategi og ny konkurranse om oppdraget. Overfor DN er det flere ganger varslet at en avgjørelse er like rundt hjørnet. Like mange ganger er beslutningen skutt ut i tid.

Dermed går det også stadig lengre tid før ny entreprenør er på plass og kan overta ansvaret for bygging og fremdrift. Det vil gå nye måneder før en ny entreprenør går i gang.

Forskriften som regulerer denne typen offentlige kjøp har som hovedregel at det skal gis minst 30 dagers frist fra utlysning av konkurranse til tilbud skal leveres.

I tillegg kommer Bane Nors tid på å vurdere innkomne tilbud, og til sist en ti dagers klagefrist for tapere i konkurransen. Det er høyst usannsynlig at endelig kontrakt er på plass før tidligst i mai – fem måneder etter at Condotte ble sparket ut.

Dyrere

Condottes kontrakt besto av noen kilometer tunnel gjennom Ekebergåsen inn mot Oslo sentralstasjon og en komplisert innføring av nye spor inn på selve stasjonen.

Bane Nor-sjefen ser altså en risiko for kostnadsøkning, men peker på at bildet så langt ikke er klart.

Entreprenører DN har kontaktet er tydeligere. Disse anser det som åpenbart at risikoen ved å overta et halvferdig prosjekt med mulige overraskelser vil bli priset inn med betydelige beløp av en ny entreprenør.

Et press for svært rask fremdrift i prosjektering og bygging vil trekke samme vei. Disse entreprenørene ønsker imidlertid ikke å uttale seg offentlig som mulige konkurrenter om fremtidige oppdrag. En større entreprenør er også i rettstvist med Bane Nor om Follobanen.(Vilkår)

Her blir Kjetil B. Alstadheim kåret til «Årets redaktør»
Se juryens begrunnelse her
01:48
Publisert: