– Vi er ferdig med første av to faser i prosjektet, som innebærer at vi har hatt nærmere 300 timer med testing. Det er utspilt flere scenarioer uten inngripen av fører, forteller daglig leder Linn Terese Marken i Forus PRT til Stavanger Aftenblad.

Prosjektet med førerløse busser er et samarbeid mellom kollektivselskapet Kolumbus, Forus Næringspark og Forus PRT. Første fase viste imidlertid at uvær kan gi noen utfordringer, noe man har tatt opp med leverandøren av bussene.

Foreløpig er det ikke lov å sende førerløse busser ut i trafikken, men regjeringen la i juni fram et lovforslag for Stortinget som skal tillate utprøving av selvkjørende kjøretøy. Først når lovforslaget er vedtatt i Stortinget, vil fase to av prosjektet kunne settes i verk. Det innebærer testing med en såkalt pilot om bord på en kort rute der den passerer tre kryss, hovedsakelig etter kjøring på gang- og sykkelveier.

Neste fase blir testing i åpen trafikk, men fortsatt med en pilot om bord.

 (Vilkår)