Det mye omtalte samferdselsprosjektet Fornebubanen, som er en planlagt T-banelinje mellom Fornebu og Majorstuen, har vakt mye diskusjon den siste tiden.

Etter en rekke kostnadssprekker og utsikter til færre reisende som følge av hjemmekontor, har stadig flere partier i Oslo tatt til orde for å stanse den pågående utbyggingen.

– Problemet med situasjonen nå handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen, men la til at Ap mener at prosjektet isolert sett er et godt kollektivprosjekt.

– Derfor kan vi ikke støtte byggingen av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris, understrekte Johansen.

Dette er Aps krav:

  • Viken må ta en større eierandel i Fornebubanen. I dag står Oslo kommune med en eierandel på 53 prosent, og Oslo AP krever at denne reduseres.
  • Utbyggerne må bidra mer ved at grunneierbidraget økes.
  • Fordelingen av inntektene fra grunneierbidraget må komme begge fylker til gode.
  • Viken må ta et større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger.
  • Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidraget kommer inn, og at passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig. AP mener også at Bærum må vise at de vil regulere på en måte som bidrar til mer boligutbygging.
  • Økt kapasitet på Grorudbanen ved at ombyggingen av T-banestasjonen på Majorstuen gjennomføres innenfor Oslopakke 3.

Mandag kveld hadde også SVs bystyregruppe møte om Fornebubanen – et møte som konkluderte med at også de ønsker å forhandle frem en bedre avtale før byggingen fortsetter.

– SVs bystyregruppe vil at Oslo skal forhandle med Viken på nytt med mål om en bedre avtale med Viken enn den fra 29. april. Målet må være større trygghet for at Oslos prioriteringer blir ivaretatt, og en mer rettferdig byrdefordeling mellom Oslo og Viken, samtidig som Fornebubanen kan gjennomføres, skriver Oslo SV i en pressemelding.

AP og SVs avgjørelse mandag gjør at det ikke er flertall i Oslo bystyre for å stanse utbyggingen av Fornebubanen.

Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo ønsker å fortsette å bygge banen. Sp og Frp har gått inn for å skrote prosjektet. Mandag ble det klart at også Rødt sier nei til banen.

Vil ikke forhandle

– Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav én måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet, sier fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans og administrasjon i en uttalelse sammen med fylkesråd Olav Skinnes (Sp) for distrikt og vei i Viken fylkeskommune.

De ønsker å komme frem til en løsning, men sier det er uaktuelt å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3.

– Vi trenger litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, heter det i uttalelsen.

Stor kostnadssprekk

Fornebubanen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Oslo kommune og Viken fylkeskommune, er den største T-baneutbygging i hovedstadsområdet på mange tiår. Kostnadsrammen er satt til 23,2 milliarder kroner.

Planen var egentlig at det store T-baneprosjektet skulle koste 18 milliarder kroner, men nå ligger det an til å bli flere milliarder kroner dyrere.

Byggingen av Fornebubanen er godt i gang og det er så langt brukt cirka 3 milliarder kroner på prosjektet.
Byggingen av Fornebubanen er godt i gang og det er så langt brukt cirka 3 milliarder kroner på prosjektet. (Foto: Elin Høyland)

Utsikter til enda høyere bompengepriser har vært med på å dempe entusiasmen for prosjektet. Gjennom den såkalte Oslopakke 3 har Oslo og Viken blitt enige om å øke bomtakstene noe, og i tillegg nedskalere Fornebubanen blant annet ved å ta nye Majorstuen stasjon ut av prosjektet.

Ifølge Avisa Oslo er det så langt brukt cirka 3 milliarder kroner på prosjektet. I tillegg er det avtalt kontrakter for ytterligere 1,4 milliarder kroner.

Om prosjektet stanses, vil det koste penger å rydde opp. Denne kostnaden er svært usikker, men den vil bli «betydelig», ifølge Fornebubanens direktør Irene Måsøval.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2029.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.