Fra neste år er det fri konkurranse om å kjøre tog på Sørlandsbanen, en konkurranse som britiske Go-Ahead har stukket av med seieren i.

Go-Ahead slo blant annet NSB og svenske SJ på pris, selv om andre scoret bedre på kvalitet.

– Så vidt jeg vet er hovedgrunnen til at vinneren Go-Ahead kom ut så vidt mye billigere at de kalkulerer med større vekst i passasjertallet fremover enn NSB og SJ, sier konserndirektør for persontog i NSB, Arne Fosen.

Han vil ikke oppgi NSBs egne vekstanslag av hensyn til fremtidig konkurranse på nye strekninger.

Fra 486 til 180 mill.

Inneværende år mottar NSB 486 millioner kroner i statsstøtte – såkalt tjenestekjøp – for å opprettholde gjeldende togtilbud på Jærbanen, Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger, og sidegrenen Nelaug-Arendal.

I snitt over den ti år lange anbudsperioden fra 2019 ligger vinneren Go-Ahead på 150 millioner kroner i støttekrav på de samme strekningene, mens NSB og svenske SJ havnet svært nær hverandre på 180 millioner.

– Hva er grunnen til at NSB selv kunne gå så vidt mye ned fra dagens støtte?

– I utgangspunktet har 2018 vært spesielt dyrt. Det har knapt vært en uke uten anleggsarbeider eller vedlikehold med driftsavbrudd. Dette har medført ekstra bussleie i stort omfang og i tillegg redusert passasjervekst og passasjerinntekter, sier Fosen.

Ifølge konserndirektøren gjør NSB samtidig kontinuerlig sitt beste for å effektivisere.

– 250 stillinger er borte i administrasjons- og støttefunksjoner siste to år. Vi forsøker hele tiden å få mest mulig kjøretid ut av lokførere og konduktører og forhandler som andre hardt med underleverandørene i servering, renhold og vedlikehold, sier Fosen.

Dessuten ser han en automatikk i kostnadsbesparelser og dermed statsstøttebehov for alle konkurrenter i årene fremover:

– Leie for togmateriellet beregnes etter bokført verdi. Den vil synke med flere titall millioner over perioden. Sammenhengende passasjervekst, når hvert år legger seg over det neste, gir stadig økende billettinntekter, sier Fosen.

Sammenligninger

En måte å se gevinstene fra konkurranseutsettingen er å basere seg på at 2018-støtten til NSB på 486 millioner kroner multipliseres med 10 til 4,86 milliarder kroner over den aktuelle ti års-perioden. Dette sammenlignes med konkurransevinneren Go-Aheads tilbud på i snitt 150 millioner kroner i året eller 1,5 milliarder på ti år.

Seniorrådgiver og prosjektansvarlig Rikard Waag i Jernbanedirektoratet bekrefter at Go-Aheads tallet er basert på 2018-priser og uten den justering for prisvekst kontrakten gir anledning til.

Waag bekrefter at NSBs og svenske SJs tilbud begge lå tett over 180 millioner kroner i statsstøtte årlig med samme regnemetode. Besparelsen ved å velge Go-Ahead fremfor NSB eller SJ er da 30 millioner kroner årlig eller rundt 300 millioner kroner over hele konkurranseperioden.

Skandinavene lå derimot foran Go-Ahead i kvalitet på tjenestene som ble tilbudt i togkonkurransen.

Brev til taperne

Både i sikkerhet og miljøhensyn ble NSB og SJ vurdert som bedre enn Go-Ahead. Dette fremgår av et brev fra Jernbanedirektoratet til de tapende konkurrentene NSB og SJ, som DN har fått tilgang til. Her gjøres det rede for selskapenes score på nær et snes oppstilte kvalitetskriterier.

Skandinavene bedømmes også som bedre på kunders tilgang, henvendelser for informasjon, salg og distribusjon og planene for å måle kundetilfredshet. Det er bare i planer for tiltak ved avvik i trafikken at NSB vurderes som svakere enn Go-Ahead.

Ifølge Jernbanedirektoratet scorer imidlertid Go-Ahead også godt og oppfyller generelt de oppstilte kriteriene for kvalitet. Derfor ble prisen avgjørende for å plukke en vinner i konkurransen om å kjøre Sørlandsbanen fra desember 2019.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.