Ønsker «Havinor» for å få sving på havnene

Kommunale havner med ulike avgifter og ulik standard på logistikk og terminaler bremser flytting av mer gods fra vei til sjøs. Kystrederiene ber Samferdselsdepartementet ta styring for å gjøre havnetilbudene bedre og likere.

Publisert: Oppdatert:

Kystrederiene ber om at Ketil Solvik-Olsen oppretter et tilsvarende «Havinor» for å harmonisere og forbedre havnetilbudet. Slik mener rederne statsråden kan styre mer gods over på kjøl.
Kystrederiene ber om at Ketil Solvik-Olsen oppretter et tilsvarende «Havinor» for å harmonisere og forbedre havnetilbudet. Slik mener rederne statsråden kan styre mer gods over på kjøl. (Foto: Gunnar Blöndal)