Hurtigruten forsøkte å stoppe tildelingen av kontrakt på fire kystruteskip til konkurrenten Havila. Hurtigruten klaget Havilas kontrakt inn til departementet, som på rekordtid avslo klagen og undertegnet kontrakten med konsernsjef Per Sævik i Havila Holding tirsdag formiddag.

- Det er vel felles for alle monopolister fra ytterste høyre til ytterste venstre. De liker ikke at man bryter seg inn i monopolet deres, så dette er forutsigbart og ikke uventet fra hurtigrutens side, sier Per Sævik.

Tirsdag formiddag undertegnet Sævik kontrakt med ekspedisjonssjef Fredrik Arnesen i Samferdselsdepartementet om drift av fire kystruteskip med daglige avganger langs kysten. Det skjedde rett etter at Arnesen hadde sendt email til Hurtigruten der han avslo Hurtigrutens klage på tildelingen av kontrakten til konkurrenten Havila.

"Klagen tas ikke til følge", skriver Arnesen i brevet til Hurtigruten, som DN har fått kopi av.

Brøt Hurtigrutens monopol

Før påske ga regjeringen ny kontrakt på ti års drift av kystruten, der Hurtigruten fikk kontrakt på sju skip og Havila kontrakt på fire skip. Havila la inn det laveste tilbudet og brøt dermed Hurtigrutens monopol på daglige seilinger langs kysten.

Hurtigruten klaget 5. april tildelingen av kontrakten til Havila inn for samferdselsdepartementet. Hurtigruten hevdet Havilas tilbud på en pakke på fire skip ikke oppfylte kvalifikasjonskravene og derfor skulle vært avvist, sier Hurtigrutens kommunikasjons-direktør Anne Marit Bjørnflaten.

- Kystruten er ekstremt viktig. Det så vi sist denne påsken da Finnmark var isolert på grunn av uvær og ras. Det er behov for daglig tilbud, på en ekstremt krevende kystrute. Vi er bekymret for kvaliteten på tilbudet når de nye kontraktene starter i 2021, sier Bjørnflaten.

Økonomiske problemer

Havila fikk kontrakt på å bygge og drive fire kystruteskip ved hjelp av flere datterselskap. Verftet Havyard skal designe de fire nye skipene, som vil koste over tre milliarder kroner. Morselskapet Havila Holding står for finansiering, mens Havila Shipping og Havila Management skal drifte skipene.

- Det er vi fornøyde med. Det er en grei kontrakt. For oss er dette positivt. Er det ikke bra av et lite Vestlandsrederi å gjøre investeringer på 3,5 milliarder kroner, sier Sævik, som gikk av flytoget og var på vei inn flyet da DN snakket med han.

Departementet ba i vinter Havila sende selvskyldnergaranti og dokumentere at konsernet har «den finansielle kapasitet og likviditet som er nødvendig» for å bygge og drive fire nye kystruteskip.

Konsernet Havila Holding hadde i 2016 et årsresultat på minus en milliard kroner, 12,6 milliarder kroner i gjeld og under 200 millioner kroner i egenkapital. I løpet av 2015 og 2016 tapte Havila 2,5 milliarder kroner på krisen i offshore-næringen.

Hurtigruten skriver i klagen at departements krav viser at Havila ikke har god nok økonomi til å drive skipene, og at tilbudet fra Havila derfor må avvises.

- Departementet stiller spørsmål om Havila har nødvendig likviditet for å kunne drifte kystruten, sier Bjørnflaten.

Nær konkurs

Havila Shipping som skal drifte skipene vær nær konkurs i fjor. Selskapet ble reddet etter at långiverne reduserte gjelden med over en milliard kroner og ga gunstige lånevilkår frem til 2020. Restruktureringen ga offshore-rederiet i fjor et driftsresultat på minus 250 millioner kroner og et resultat før skatt på 443 millioner kroner. Egenkapitalen var ved årsskiftet på 423 millioner kroner og gjelden på over fire milliarder kroner.

Konsernsjef og hovedeier Per Sævik i Havila Holding sier konsernet har økonomi til å bygge og drive de nye kystruteskipene.

- Jeg vil ikke gi meg en inn i en polemikk med Hurtigruten om dette. Om hurtigruten mener de er kapabel til å drive, så er vi det i desto større grad, sier Sævik, som sier at Samferdselsdepartementet må uttale seg om klagen.

"Departementet har mottatt alle etterspurte og nødvendige dokumenter som understøtter at Havila Holding AS oppfyller kvalifikasjonskravene i konkurransen", skriver departementet i avslaget til Hurtigruten 10. april.

- Vi har vurdert klagen, og besvart denne i dag. Samferdselsdepartementets vurdering er at det ikke har foreligget en plikt til å avvise tilbudet fra Havila Holding, og klagen er ikke tatt til følge, opplyser pressevakt Henrik Jonassen i Samferdselsdepartementet i en email til DN.

- Vi tar avgjørelsen i departementet til etterretning, sier Bjørnflaten, mens Sævik sier det blir feiring med måte.

- Jeg sa da vi fikk kontrakten at jeg feiret med torskemiddag og farris. Det er nok på det nivået vi holder oss på. Vi blir ikke arbeidsledig med det første, sier Sævik, før han tar flyet tilbake til Nordvestlandet.(Vilkår)