To franskmenn drikker øl rett fra boksen i det lille boblebadekaret på akterdekket til hurtigruteskipet MS «Finnmarken». Det største svømmebassenget får de ikke bruke. Et blått sikkerhetsnett er hengt opp over bassenget, som ble tømt for vann etter at Hurtigruten regnet feil på skipets vekt og stabilitet.

– Skipet har aldri vært for tungt. Dette er rett og slett en regnefeil, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten.

– Vi er kjent med at det ble gjort en regnefeil, sier fungerende avdelingssjef Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet.

Håvard Gåseidnes, seksjonsleder Risikovurdering og HMS.
Håvard Gåseidnes, seksjonsleder Risikovurdering og HMS. (Foto: Steinar Haugberg)

Regnefeilen førte til at «Finnmarken» siden midten av mars har seilt med basseng uten vann. I tillegg gikk skipet i én måned med mindre last enn det skulle, ifølge avtalen med Samferdselsdepartementet om godstransport. Det kan føre til at Hurtigruten må betale tilbake statsstøtte det har mottatt for å frakte gods.

– Siden departementet kjøper transporttjenester av oss, har vi en løpende dialog med dem og rapporterer alle avvik i henhold til rutiner. At vi i en periode seilte med lavere kapasitet på «Finnmarken», har vi informert departementet om både skriftlig og i møter, sier Ege.

Tømte bassenget

MS «Finnmarken» er blant de største hurtigruteskipene – 138 meter langt med plass til over 900 passasjerer – og er bygget på Kleven Verft. Det er samme verft som bygger to nye ekspedisjonsskip for Hurtigruten.

«Finnmarken» er det eneste skipet med svømmebasseng. Det øker skipets vekt med 70 tonn i akterenden og påvirker flytestillingen.

På Hurtigrutens nettside står det at bassenget er «stengt inntil videre på grunn av renovering». Men ifølge en epost fra Hurtigruten til Sjøfartsdirektoratet i midten av mars i år, ble svømmebassenget tømt og last tatt av skipet for å tilfredsstille krav til vekt og stabilitet.

– Å redusere lastekapasiteten og ta ut vann fra bassenget var noe vi valgte å gjøre på eget initiativ. Skipet er i dag godkjent, sier Ege, som håper at skipet snart kan ha vann i bassenget igjen.

19. februar i år gikk en inspektør i Sjøfartsdirektoratet om bord på «Finnmarken» og fulgte skipet fra Trondheim til Bergen for å delta på en rutinekontroll av skipets vekt og stabilitet. Han reagerte på at skipets lastemerke lå nær vannlinjen uten at det var last eller passasjerer om bord.

Lastemerket på skipet skal ikke ligge under vann. «Det er betenkelig at fartøyet ligger omtrent på lastemerket uten last og passasjerer når vi tar dypgangsavlesning», skriver inspektøren i rapporten.

Sjøfartsdirektoratet forklarer:

– Når fartøyet er nær lastemerket før man tar om bord passasjerer og last, uttrykte vår inspektør bekymring over det. Så startet vi en oppfølging, fikk en observasjon fra inspektøren og ba om forklaring fra rederiet, sier Gåseidnes.

Regnet feil

I forbindelse med kontrollen sendte Hurtigruten en rapport til direktoratet om skipets vekt, slik rederiet er forpliktet til hvert femte år. Rapporten har en regnefeil der vekten på skipet er økt med 41,7 tonn fra forrige måling.

Hverken direktoratet eller Hurtigruten oppdaget feilen. I stedet fulgte direktoratet reglene, og de tilsier at når vekten har økt med to prosent, må skipet i dokk og kontrollere stabilitet og risiko.

I et brev til Hurtigruten skriver direktoratet at «lastemerket var tilnærmet neddykket» under kontrollen, og understreket at «merket skal til enhver tid ikke være neddykket».

– Det er et alvorlig forhold om skip går med lastemerket under vann, sier Gåseidnes, og opplyser at Finnmarken seiler i tråd med reglene, med lastemerket over vann.

Unntatt offentlighet

Basert på rapporten med regnefeilen, utarbeidet klassifikasjonsselskapet DNV GL nye lasteregler for «Finnmarken». Dokumentene er unntatt offentlighet. I en epost til DN om de nye reglene, skriver Hurtigrutens tekniske sjef Frode Hernar at situasjonen «er noe bedre etter at all last ble tatt ut og svømmebasseng tømt».

Direktoratet svarer:

– Rederiet kom tilbake med nye lastevilkår, der det hadde tatt ut vekt og tømt bassenget for å komme innenfor kravene. Det var antagelig den enklest tilgjengelige metoden, men det må rederiet svare for, sier Gåseidnes.

Hurtigruten sier det ikke tar sjanser med sikkerheten til skip, mannskap eller passasjerer.

– Sikkerheten er det viktigste i alle deler av Hurtigrutens operasjon, og derfor valgte vi selv å begrense lastekapasiteten i en kort periode i april og mai mens vi gikk gjennom beregningene i detalj, sier Ege.

Anonym varsler

Finnmarken ble plassert i dokk i slutten av mars og gjennomførte såkalt «krengeprøve» der vekt og stabilitet ble sjekket. Båten ble godkjent. Like etter mottok direktoratet en anonym bekymringsmelding om at «Finnmarken» gikk med lastemerket under vann.

16. april gikk tre kontrollører fra direktoratet om bord for å sjekke. Badebassenget var fortsatt tømt for vann og skipet gikk med mindre last. Lastemerket var godt over vannlinjen.

– Merket skal ikke være neddykket, og det var det heller ikke under direktoratets siste kontroll, sier Ege.

– Har skipet de siste årene seilt med lastemerket under vann?

– Hverken «Finnmarken» eller noen av våre andre skip skal seile med lastemerket under vann. Hvis det blir oppdaget, skal det korrigeres umiddelbart. Vi har ingenting å tjene på å bryte en slik regel, sier Ege.

Hurtigruten oppdaterer nå detaljene i vektberegningene før badebassenget fylles med vann igjen.

– Vi jobber fortsatt med detaljer i beregningene, og håper å fylle bassenget igjen så snart som mulig, sier Ege, som understreker at skipet hele tiden har vært godkjent av direktoratet.(Vilkår)

Felix Jensen kjører fletta av de fleste
Han var døden nær i Sahara, men durer nå frem som Norges nye rallystjerne.
00:34
Publisert: