Enten må kjøreledningen som forsyner togene med strøm, heves eller så må skinnegangen senkes i de aktuelle områdene. Det må til for å få nok høyde til toetasjes tog. Jobben kan tidligst gjøres i sommeren 2019. Kostnaden blir mer enn 20 millioner kroner, går det frem av en rapport til Jernbanedirektoratet.

Dermed blir aller tidligste potensielle tidspunkt for dobbeltdekkertrafikk rundt årsskiftet 2019/2020. Det gjelder forutsatt at kalkylene til slutt blir slik at det kan anses som fornuftig og regningssvarende å bruke toetasjes tog.

Utsettelser

Det var i september 2017 statsråd Ketil Solvik-Olsen signaliserte at innleie av toetasjes tog skulle vurderes som en mulighet for å skaffe flere pendlere sitteplass på toget.

Senere på høsten utlyste det statlige togeierselskapet Norske Tog offentlig konkurranse om leie, opprinnelig med tilbudsfrist ved årsskiftet. Fristen ble senere utsatt til 19. februar i år etter avtale med tilbyderne.

I mars opplyste materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog at selskapet ikke kunne fastslå når tilbudskonkurransen kunne avgjøres og leverandørkontrakt inngås. Grunnen var at en rapport Bane Nor var bedt om å levere om nødvendige utbedringer for å få toetasjestogene frem, ikke forelå.

Økende beløp

Det er denne rapporten som nå er overlevert til Jernbanedirektoratet. DN kjenner dokumentet, som er foreløpig og gir kostnadsoverslag med forbehold.

Ifølge kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet er det også flere punkter på jernbanenettet enn de omtalte på Østfoldbanen som må utbedres om man skal kunne benytte seg av toetasjes tog.

Dette er særlig spor og tunneler fra Oslo sentralstasjon til det nokså nærliggende området i Lodalen. Dette området brukes til hensetting av tog når disse ikke er i trafikk. Derfor vil 20-millionersbeløpet i nødvendige utbedringer øke.

Senke skinner

På en del punkter i «friluft» kan togenes kjøreledning nokså enkelt løftes for å gi tilstrekkelig høyde. Tunneler og underganger er det verre med. Blant de dyrere er den 500 meter lange Bekkelagstunnelen få kilometer ut fra Oslo S mot Østfold.

Her er det ifølge Bane Nor ikke rom for å løfte kjøreledningen. I stedet må sporene senkes. Bane Nor har vurdert ulike løsninger, som bytte av dagens sviller til lavere utgaver i stål.

Jernbanedirektoratets Horrisland sier mange aktuelle utbedringer tidligst kan gjennomføres i perioden med sommerstengning av trafikken i 2019. Aktuelle tilbydere av dobbeltdekkere har videre tatt forbehold om utbedring av infrastruktur i sine tilbud. Derfor kan endelige avgjørelser bli hengende en stund i det blå.(Vilkår)

Proffe sykkelben? Barber leggene!
Glattbarberte sykkelben er et sikkert vårtegn. Slik får du et godt resultat.
03:10
Publisert: