Direktoratet avviser at det var mangler i begrunnelsene for at britiske Go-Ahead ble valgt foran konkurrentene SJ og NSB. Innvendingen om at kvalitetsforskjellene mellom tilbudene fra de tre ikke ble fanget opp i vurderingene får heller ikke medhold.

SJ klaget også på prisvurderingene. Selskapet hevdet Go-Aheads tilbud var «unormalt lavt» og at vinneren fikk mulighet for ekstra prisjustering i et nytt møte etter tidsfristen for endelig tilbud. Jernbanedirektoratet gjentar i svaret på klagen at dette møtet handlet om nødvendige avklaringer og ikke åpnet for prisendringer.

Go-Aheads pristilbud lå på 225 millioner i statstilskudd for driften første år 2020, og fallende slik at gjennomsnittlig tilskuddskrav var rundt 150 millioner kroner i året over kontraktens tiårsperiode. NSBs og SJs tilbud lå nær likt på opp mot 30 millioner mer i snitt per år. Alle tilbudene lå langt under de mer enn 400 millioner kroner NSB mottar fra staten for å kjøre Sørlands- og Jærbanen i år.

Til etterretning

Administrerende direktør Bendek Maartman-Moe i SJ Norge as sier han tar avvisningen av klagen til etterretning. SJ vil ikke påklage videre.

–Vårt formål var å forsikre oss om at regelverket var fulgt, at vurderingene var gode og å øke bevisstheten om dette i kommende konkurranser. Her ser vi at vi allerede har påvirket. i neste konkurranse skal pris og kvalitet veie 50–50. I konkurransen om Sørlandsbanen talte pris for 60 prosent, kvalitet for 40 prosent i anbudsvurderingene, sier Maartman-Moe.

Konkurranse

«Trafikkpakke 1 Sør» eller strekningen Oslo-Stavanger, Jærbanen og strekningen Nelaug-Arendal er først ute i en serie varslede konkurranseutsettelser av togdrift.

Trafikkpakke 2 Nord, som omfatter Oslo-Trondheim, Raumabanen, Nordlandsbanen og lokaltrafikken i Trøndelag er alt utlyst med tilbudsfrist i desember. Senere følger vest-strekninger.

Sørlandsbane-konkurransen ble varslet i 2016. Etter noen utsettelser ble tilbudsfrist mars i år.

17. oktober bekjentgjorde Jernbanedirektoratet at kontrakten gikk til britiske Go-Aheads norske arm. SJ klaget på avgjørelsen få minutter før klagefristens utløp 30 oktober. .

Regjeringens jernbanereform har medført stor omorganisering og utskilling av de forskjellige deler av togdriften i separate selskaper for å tilrettelegge for konkurranse. Go-Ahead og eventuelle senere konkurransevinnere skal bare stå for selve togdriften. Alle operatører må leie samme togmateriell, betale samme avgift for bruk av infrastrukturen og tilby dagens NSB-ansatte på strekningene ny jobb på samme vilkår inntil neste tariffoppgjør.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik skriver du en god jobbsøknad: Dette skal med, og dette styrer du unna
02:51
Publisert: