SJ Norge blir trafikkoperatør på trafikkpakke Nord: Dovrebanen og seks andre jernbanestrekninger, ifølge en melding fra Jernbanedirektoratet mandag.

SJ får kontrakt for en periode på inntil ti og et halvt år og skal starte opp trafikken fra juni 2020.

Trafikkpakke nord omfatter Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen.

Allerede i dag trafikkerer SJ strekningene Stockholm – Oslo, Gøteborg – Halden og Stockholm – Narvik.

Styreleder Berit Kjøll, SJ Norge.
Styreleder Berit Kjøll, SJ Norge. (Foto: Mikaela Berg)

– Vi er utrolig stolt over den tilliten vi er gitt av Jernbanedirektoratet, og vi gleder oss til å sette i gang med planleggingen for å videreutvikle togtilbudet for de reisende, sier Berit Kjøll, styreleder i SJ Norge i en pressemelding.

En femtedel av prisen

Kontrakten sto i sluttfasen mellom SJ Norge og Vy Tog, opplyser Jernbanedirektoratet.

«Både SJ Norge og Vy Tog leverte meget gode tilbud på kvalitet og oppdragsforståelse. Vy Tog leverte et marginalt bedre tilbud på disse kriteriene. Når det gjelder pris, var SJ Norge klart best. Samlet sett er det SJ Norge som har levert det tilbudet som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet», heter det i meldingen fra Jernbanedirektoratet.

I en separat pressemelding oppgir Jernbanedirektoratet at prisen SJ Norge vil drive for utgjør 20 prosent av dagens kostnadsnivå

«Det gjennomsnittlige årlige vederlaget SJ Norge skal ha for å drive trafikken som inngår i denne trafikkpakken, utgjør i størrelsesorden en femtedel av hva trafikken drives for i dag», heter det.

«Vy Tog leverte også et pristilbud som var betydelig lavere enn hva trafikken drives for i dag, men vesentlig høyere enn tilbudet fra SJ Norge. Til slutt ble derfor pristilbudet for å drive trafikken i ti og et halvt år avgjørende», heter det.

Ulik vekting

Dette er andre runde av konkurranseutsetting av togtrafikken i Norge.

Den forrige og første store konkurransen var togtrafikken Oslo-Kristiansand-Stavanger og lokaltogene på Jærbanen. Denne kontrakten ble som kjent vunnet av britiske Go Ahead med NSB og svenske SJ tett bak.

I denne runden var kvalitet vektet 60 prosent og pris vektet 40 prosent. I konkurransen om den første trafikkpakken med blant annet Sørlandsbanen, er vektingen endret til 50 prosent pris, 45 prosent kvalitet og 5 prosent oppdragsforståelse i konkurransen om trafikkpakke nord.

I konkurransegrunnlaget for pakken blir kvaliteten på tilbudet først sikret gjennom flere minstekrav.

Flere interessenter

Det har vært kjent at Vy og Svenska Järnvägar (SJ) har levert tilbud i anbudskonkurransen, og at Hongkong-selskapet MTR, tyske Arriva, franske Keolis, britiske Go-Ahead og svenske Nobina er prekvalifisert i konkurransen, som betyr at selskapene kan motta konkurransegrunnlaget og deretter eventuelt delta.

Flere har spekulert på om Trafikkpakke Nord 2 er en mindre interessant strekning fordi banene trafikkerer mer grisgrendte strøk, det kjøres både elektriske og dieseldrevne lokomotiv, og siden konkurransen fra fly er større enn på Sørlandsbanen.

For å sikre kundenes mulighet til å kunne kjøpe billett til alle togavganger i Norge, uavhengig av hvilken togoperatør som betjener den aktuelle strekningen, inngår alle togoperatører obligatorisk avtale med Entur AS, opplyser Jernbanedirektoratet.

Ansatte overføres

Ansatte som tilbys overføring fra Vygruppen AS til SJ Norge etter reglene i arbeidsmiljøloven og jernbaneloven, beholder dagens lønns- og arbeidsvilkår.

Til alle jernbanekonkurransene stiller myndighetene krav om at endring skal være såkalt virksomhetsoverdragelse. Dette betyr at nye drivere er forpliktet til å overta dagens ansatte på samme vilkår som i gjeldende avtaler. Vilkårene kan først endres i tarifforhandlingene ved neste hovedlønnsoppgjør.

– Dette blir det samme både for Vy og andre selskaper. Blir vi enige så blir vi enige Vi er allerede i samtaler med Go Ahead om turnusordningen på Sørlandsbanen, sier Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund til DN.

Det som bekymrer Ringdal mest med konkurranseutsettingen er press på sikt. Press på arbeidsvilkårene, men også på ruteopplegget, kvaliteten og mot høyere billettpriser.

– Hvis tilbyderne nå legger seg for lavt, er det her de kan øke inntektene. Vi tror det oppdelingen i mange enheter for jernbanedriften i seg selv kan bidra. For eksempel har vi sett kraftig billettprisøkning på tog i Storbritannia etter konkurranseutsettelsen der, sier Ringdal.

Jernbanedirektoratet sikter mot at kontrakten med SJ Norge kan signeres i slutten av juni etter at en karensperiode på ti dager er utløpt.

SJ Norge får da nesten ett år på seg til å forberede overtakelsen av trafikken på strekningene som inngår i trafikkpakken med trafikkstart 7. juni 2020(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.