– Fristen for å levere tilbud blir trolig rundt årsskiftet. Den formelle utlysningen kan ventes om kort tid, sier materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog as.

Statsselskapet Norske Tog er opprettet i forbindelse med jernbanereformen og kommende konkurranse. Det skal eie eller forvalte alt togmateriell og leie ut til togoperatørene på like vilkår. Abrahamsen kan ennå ikke oppgi presist hvor stor kapasitetsøkning selskapet ønsker å oppnå med de nye togene på to etasjer.

– Det vil fremgå av konkurransegrunnlaget. Men det er vel naturlig å tenke at vi ønsker så mange togsett som mulig, sier han.

«En skam»

Det er Jernbanedirektoratet som nå har pålagt Norske Tog å innhente tilbud på dobbeltdekker-tog. Målet er å løse situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen og strekningen Oslo–Moss–Fredrikstad–Halden.

I varselet om kommende konkurranse signaliseres det i første omgang en leie- eller leasingperiode på fem år for det aktuelle togmateriellet.

Norske Togs Abrahamsen sier selskapet tar sikte på å leie standardmateriell som brukes i andre land. Dette skal bidra til å redusere tiden før toetasjes tog kommer i drift sammenlignet med å bygge nye etter egne spesifikasjoner. I dialog med mulige tilbydere har åtte togsett eller 20 vogner pluss lokomotiver vært antydet som mulig norsk behov for dobbeltdekkere.

– Det er en skam at det ikke har vært tatt skritt for å skaffe dobbeltdekkere for lenge siden, sier leder Willy Frantzen i Follo og Østfold pendlerforening.

Han mener klattvis utbygging her og der har medført at det går utålelig lenge før et sømløst og bedre pendlertilbud kommer på plass.

– Og nå innfører de høyere bomavgifter for å få pendlere vekk fra veiene. Men til hva? Til stadig mer overfylte tog med hyppige forsinkelser? sier Frantzen.

Tar tid

Bombardier Norge er et av selskapene som har deltatt i innledende dialog om den kommende konkurransen.

– Vi vurderer å inngi tilbud, sier direktør Stefan Christensson til DN.

Det verdensomspennende, kanadiskeide Bombardier-konsernet produserer aktuelle togsett i både i Tyskland og Frankrike.

Etter det DN har grunn til å tro, er det foruten Bombardier selskapene Alsthom, Siemens og Staedler som kan være aktuelle leverandører.

– Men selv med standardtogsett kan det gjerne gå to år fra kontraktsinngåelse til nye tog kommer i drift, sier Christensson.

Ifølge Bombardier-direktøren har togprodusentene sjelden eller aldri materiell på lager; tog produseres i hovedsak etter ordre. Det finnes også leasingselskaper som spesialiserer seg på togmateriell, men Christensson kjenner ikke til om det finnes raskt tilgjengelig kapasitet her.

Toetasjes tog benyttes i en rekke europeiske land, blant annet i Danmark. Danske DSB har 113 dobbeltdekkervogner som særlig brukes i pendlertrafikken på Sjælland.

Kapasitetsøkningen er betydelig, men kan ifølge DSBs Karin Ryø Borberg ikke fastslås nøyaktig fordi dette avhenger av hvilke togsett som avløses.

Norske NSB fraktet 700.000 flere passasjerer i årets åtte første måneder enn i samme periode i fjor, men tallene falt på Østfoldbanen. Fem ukes sommerstengning og dårlig regularitet har vært brukt som forklaring. NSB og infrastrukturansvarlige Bane Nor holdt nylig «oppvaskmøte» for å drøfte situasjonen.

Nei fra før

Noen år tilbake ble det også lansert forslag om å skaffe dobbeltdekkere for å bedre komforten og kapasiteten på pendlerstrekningene rundt Oslo.

Forslaget ble da lagt i skuffen. En hovedgrunn var bekymring for at på- og avstigning ville ta mye lengre tid med denne typen tog. Lengre opphold på stasjonene ville da redusere antall tog som kunne sendes per time og ta ned kapasitetsgevinsten.

– Det var særlig kapasiteten i tunnelen under Oslo som var problemet. Men toetasjes tog burde jo kunne brukes på innsats- og andre tog som ikke går gjennom tunnelen, sier kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet.(Vilkår)

Reisetips Wien: Wien er en levende finansby
Wien er mer enn en museumsby, det er en viktig finansby. Her får du tips til mat, drikke og hoteller i Østerrikes hovedstad.
07:35
Publisert: