Grenlandsbanen kan bli mye dyrere enn forutsatt. Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten er altfor dårlig, og byggeplanene bør legges bort. Det anbefaler konsulentfirmaene Atkins og Oslo Economics som har vurdert prosjektet. Regjeringen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i spissen har imidlertid ønsket å sette av 1,5 milliarder kroner til å komme i gang med byggingen.

Grenlandsbanen er en rundt 50 kilometer lang ny togstrekning som skal forbinde Vestfold- og Sørlandsbanen. Et sentralt formål med eventuell utbygging er å binde Agder, Telemark og Vestfold tettere sammen, og dessuten å kutte reisetiden med tog mellom Oslo og Kristiansand med rundt en time. 

Setter foten ned

Statens egne regler sier at alle investeringsprosjekter med antatt kostnad over 750 millioner kroner skal gjennom eksterne, uavhengige kvalitetssikringer av forutsetninger og kostnadskalkyler.

Konsulentfirmaene Atkins og Oslo Economics har nå utført en slik gjennomgåelse på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartement. Den slår hånden av alle jernbanealternativene:

  • Konsulentene mener befolknings- og trafikkgrunnlaget er for svakt, med risiko for ytterligere fall. 
  • Den samfunnsøkonomiske verdien av jernbaneutbygging blir vurdert som sterkt negativ. Videre veiforbedringer på E18 kan gjøre trafikkgrunnlag og lønnsomhet for ny bane enda dårligere.
  • Kvalitetssikrerne tror i tillegg at risikoen for kostnadssprekk er høyere enn i myndighetenes egne anslag.

«Samfunnsøkonomisk bør det derfor ikke brukes ressurser på Grenlandsbanen ved planlegging av annen tilgrensende infrastruktur. Det er altså ikke lønnsomt å utsette beslutningen, og prosjektet bør avvises nå. Vi anbefaler at ingen av de analyserte konseptene gjennomføres,» skriver konsulentselskapene i sin tilråding.

I den ferske Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018–2029, som regjeringen la frem i april, er det satt av 1,5 milliarder kroner til planlegging og oppstart av Grenlandsbanen i siste halvdel av 12-årsperioden.

– Regjeringen satser på jernbanen. Vi har økt både vedlikehold og investeringer. Samtidig ser vi på muligheter for å redusere reisetid ved å bygge nye strekninger, sier Solvik-Olsen i en kommentar til kvalitetssikringsrapporten.

Håndfaste planer

Ideen om en ny jernbanestrekning mellom Grenland og et sted nær Kragerø har vært drøftet i årtier. På 1990-tallet startet NSB og daværende Jernbaneverket mer håndfast planlegging.   

Grenlandsbanen har aldri tidligere nådd opp i de rullerende nasjonale transportplanene. Men i 2014 ble Jernbaneverket pålagt å utføre en såkalt konseptvalgutredning av prosjektet. 

Denne forelå i 2016 med vurdering av flere alternative jernbanetraseer med kostnadskalkyler fra i størrelsesorden 17 til 30 milliarder kroner.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Disse løper i Usain Bolts fotspor
Champs er Jamaicas største idrettsarrangement. Bak de kritthvite karibiske strendene, backbeatrytmer og lokalpils, kjemper Jamaicas yngste spurtfantomer som om livet stod på spill. Møt de raskeste menneskene i verden.
02:10
Publisert: