Statsråd Ketil Solvik-Olsen bekrefter tallene i Samferdselsdepartements del av det reviderte nasjonalbudsjettet.

Sprekken kommer fra boringen av den 7,8 kilometer lange jernbanetunnelen på strekningen Arna-Fløen under byfjellet Ulriken. Den såkalte fullprofil- boringen av tunnelen er den første med denne metoden i Norge. En tilsvarende, men mye lengre og dyrere boring er senere satt i gang på strekningen Oslo-Ski.

Sprekk bekreftet

Ulriken-prosjektet og kostnadene ble for første gang kvalitetssikret av eksterne konsulenter i 2012. Anslaget viste seg allerede i 2014 å være for lavt. 

I 2016 fremkom ulike, nye rykter og anslag over kostnadssprekk. Regjeringen besluttet å gjennomføre en ny kvalitetssikring, som nå foreligger. Her bekreftes nå en ny kostnadsramme på 4,5 milliarder kroner, opp med 1,1 milliarder eller 33 prosent fra hittil gjeldende anslag for tunnelen.

       Jernbaneutbygger Bane Nor oppgir at sprekken blant annet skyldes at det må bygges helt nytt signal- og sikringsanlegg, i tillegg til at ombyggingen av spor blir større enn beregnet.

Men bygging av nye spor fra Fløen der tunnelen kommer ut og inn til Bergen stasjon, er ikke tatt med i departementets ferske kalkyle, som nå skal legges frem for Stortinget. 

Grunnen er blant annet hensynet til mange omkringliggende byggeprosjekter som ikke er avklart.

Kvalitetssikrerne foreslår blant annet at Bergen stasjon stenges helt i en lengre periode for å få raskere og billigere fremdrift i baneutbyggingen. Jernbanedirektoratet finner at dette får store skadevirkninger for transporten, selv om utbyggingsprosjektet vil tjene på det.

 

      (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.