Samtidig som bompengeinnbetalingene har gått opp, har regjeringens plan om å kutte driftskostnader gitt snaue resultater.

Antallet bomstasjoner vil øke med nye rundt 40 senere i år – når den omstridte bypakken Nord-Jæren kommer i gang. I bypakken er det planlagt investeringer for 30 milliarder kroner de kommende 15 årene. Rundt halvparten skal dekkes av bompenger.

Regjeringen har arbeidet for å få ned drifts- og finanskostnadene ved å slå sammen en skog av bompengeselskaper til fem store regionale selskaper. Men innsparingene her er så langt knapt synlige.

Pengene

Endelige tall for bompengeinnbetalinger kommer år i bakkant. Gjeldende statsbudsjett opererer stadig med prognosetall for 2017.

2016 var faktisk beløp «bompenger stilt til disposisjon» 11,1 milliarder kroner. Tilsvarende prognosetall for 2017 er ifølge regjeringens statsbudsjett 15,6 milliarder kroner.

I 2018-budsjettet er det anslått fall til 13,5 milliarder kroner, men fasiten kommer mer enn et år frem i tid.

I mellomtiden er det i alle fall blitt dyrere i Oslo: Ifølge Fjellinjens årsrapport økte snittkostnaden for passering med 35 prosent fra 2016 til 2017 på grunn av rushtidspåslaget i bomavgiften. På den annen side kjører stadig flere gratis. I 2017 var det 11,7 millioner elbilpasseringer, opp tre millioner eller 34 prosent fra året før.

Ny bompengerekord i fjor – 10,2 milliarder

Spart

I 2015 kunngjorde regjeringen at 50 til 60 norske bomselskaper skulle slås sammen til en håndfull store og regionale. Målet var å kutte driftskostnadene. Dessuten skulle de store enhetene gi lavere rentekostnad på de milliardlånene bomselskapene har – lån som betjenes med bilistenes bombetalinger.

– Da kunne «mer av bilistenes bompenger gå direkte til veiutbygging», sa daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i april 2015.

Sparing på driften kunne ifølge statsråden gi mulighet for kortere nedbetalingsperiode. Han sa samtidig at han ikke så bort fra at en vanlig rabatt på ti prosent for å ha bilbrikke kunne økes til 20 med sparetiltakene.

Smått ned

Ifølge tall DN har innhentet fra Samferdselsdepartementet gikk bompengeselskapenes driftskostnad som andel av passeringsinntektene ned med 0,4 prosentpoeng fra 2016 til 2017 – fra 7,6 til 7,2 prosent av passeringsinntektene.

Informasjonsmedarbeider Kjel Brataas oppgir at bomselskapenes driftskostnader har vært synkende over lengre tid, slik at det er for tidlig å måle effekten av selve regionaliseringen.

Om sammenslåing til fem større regionale bomselskaper har bidratt til lavere finansieringskostnader, har Samferdselsdepartementet så langt ikke oversikt over.

Så godt som alle de flere titall tidligere bomselskapene hadde fylkeskommunale garantier for låneopptak og dermed gode rentevilkår.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Mens boligprisene var i ferd med å doble seg, dukket «ninja-lånene» opp
Så skjedde det stikk motsatte av det systemet trengte.
01:45
Publisert: