NB: DN ble felt for denne artikkelen i PFU. Les hele uttalelsen her.

Lagmannsretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.

– Hurtigruten er overrasket, skuffet og svært uenige i dommen. Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten i en pressemelding.

Sender cruiseregning til kystflåten

Gjennom rettssaken mot Bodø havn avdekket Hurtigruten at havnekapitalen i Bodø blant annet går til kostbare restaurantprosjekter, eiendomsinvesteringer og andre investeringer som ikke kommer sjøfarten til gode, skriver Hurtigruten i en pressemelding.

Bodø og andre havner bruker også betydelige summer på omfattende og dyre cruiseinvesteringer. Dette er investeringer som også belastes kystflåten.

I perioden saken gjelder har Hurtigruten betalt dobbel kaileie hver dag hele året, mens Bodø havn har gitt inntil 75 prosent rabatt til internasjonale cruiserederier, ifølge Hurtigruten.

Lettet over å bli trodd av lagmannsretten

Styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø havn avviser påstanden om at Hurtigruten har måttet betale dobbelt kaileie.

– Når det gjelder det som fremkommer her så viser Hurtigruten at de vrir på fakta og at de ikke forholder seg til lagmannsrettens dom, sier Kristiansen til DN.

Hun sier at det har vært et krevende klima mellom begge partene, men er glad for at det nå er over.

– Vi er jo selvfølgelig veldig lettet over at vi er blitt trodd av lagmannsretten og at fakta som vi har lagt frem er blitt tatt til følge. Det har vært en krevende sak, sier Kristiansen, som mener det viktigste nå er å sette seg ned rundt bordet og skaffe en felles forståelse om hva det dreier seg om.

– Jeg håper de er villige til å møte oss som Bodø havn og ikke som en representant for alle havnene, sier Kristiansen.

Vurderer å anke til Høyesterett

Havnenes opptreden og prissamarbeid har blant annet fått NHO Sjøfart til å klage Norsk Havneforening inn for Konkurransetilsynet. Hurtigruten har jobbet for en opprydding siden 2014, og vunnet fire rettsrunder, inkludert i Høyesterett.

– Vi skal nå sette oss ned og lese dommen grundig. Men vi kan ikke akseptere en dom som får så store konsekvenser for hele næringen. Mye taler for en anke til Høyesterett, sier Lillebo.

Dagens havnelov skulle gi økt konkurranse og rimeligere havnetjenester. I 2016 ble Hurtigruten fakturert for nær 110 millioner kroner i havnerelaterte kostnader, en akkumulert vekst på 48 prosent siden 2009. Hurtigruten er gjennom statsavtalen om kjøp av tjenester forpliktet til å anløpe havnene, som dermed kan dra store fordeler av å utnytte monopolsituasjonen de har, skriver Hurtigruten i pressemeldingen.

– Disse påstandene er grunnløse

– Det at Hurtigruten er overrasket over lagmannsretten knusende dom kan neppe karakteriseres som særlig overraskende, sier direktør Arnt-Einar Litsheim i Norsk Havneforening til DN.

Norsk Havneforening noterer at NHO Sjøfart ved Hurtigruten gjentar sine anklager mot norske havner sin bransjeorganisasjon.

– Disse påstandene er grunnløse og har nå i to instanser blitt tilbakevist. Vi driver ikke noe ulovlig samarbeid, men vi er uenige med Hurtigrutens rettslige forståelse. En rettsforståelse som Hålogaland lagmannsrett nå har sluttet seg til, sier Litsheim.

Han sier at Hurtigruten hele tiden har valgt å holde fast på sin versjon av intensjonen med den nye havne- og farvannsloven og at lovgiver har ikke forutsatt at det å bruke havnetjenester skal bli billigere.

– Hvis Lillebo egentlig ønsker at havnene skal finansieres over skatteseddelen så bør han si det og ikke pakke dette inn rundt "floskelen" mer gods på kjøl, sier Litsheim. (Vilkår)

Her skal det bygges tusenvis av boliger
Området Gjersrud-Stensrud på Klemetsrud i Oslo kan få så mange som 25 000 nye innbyggere. Området ligger inntil E6 sørover ut av Oslo.
01:26
Publisert: