Den 1. mars kjøpte Vy alle aksjene i det svenske selskapet Flygbussarna ab. Rett før jul hadde partene blitt enige om overtagelsen, men prisen var da ikke fastsatt. Nå skulle det tidligere NSB-konsernet satse på å transportere flypassasjerer i Sverige.

– Kjøpet av Flygbussarna innebærer at vi styrker dagens kommersielle bussvirksomhet ved å også kjøre til og fra flyplassene. Med dette blir vi det klart største kommersielle busselskapet i Sverige, sa konserndirektør Ole Engebret Haugen i Vy buss, i pressemeldingen da kjøpet ble kjent 20. desember 2019.

Statseide Vy ble med ett en stor bussaktør i nabolandet. Flygbussarna omsatte i 2019 for nesten en halv milliard kroner, kjørte til og fra syv flyplasser i Sverige med over 85 heleide busser og hadde nesten 450 medarbeidere da avtalen ble spikret den 1. mars.

Tap etter storkjøp

Rett før store deler av Europa ble stengt ned som følge av koronaepidemien, ble Vy enige med eierne av Flygbussarna, Transdev Group.

Det norske transportkonsernet la 1198 millioner kroner på bordet for å overta busselskapet. Flygbussarna hadde 24 millioner kroner i kontanter og bankinnskudd ved overtagelsestidspunktet. Det kommer frem i Vys tertialrapport.

Men kontantbeholdningen til busselskapet var ikke stor nok for tiden som skulle komme rett rundt svingen. For hver krone Flygbussarna omsatte fra overtagelsen til 1. mai, tapte busselskapet halvannen krone.

«Selskapets driftsinntekter i perioden 1. mars til 30. april 2020 er 20 millioner norske kroner og resultat etter skatt i samme periode er minus 30 millioner norske kroner,» opplyses det i tertialrapporten.

Tapet hadde ikke blitt så mye større dersom partene hadde forhandlet seg ferdig i desember.

«Dersom oppkjøpet hadde skjedd den 1. januar 2020, ville driftsinntektene vært 85 millioner norske kroner og resultat etter skatt på minus 34 millioner kroner,» heter det i tertialrapporten.

Og noen uker etter kjøpet revurderer Vy verdien på Flygbussarna.

«Med unntak av Flygbussarna underbygger beregninger av bruksverdier at det ikke er behov for nedskrivning av bokførte verdier. Når det gjelder Flygbussarna så er det foretatt vurdering av negativ kontantstrøm ut året samt redusert tidsverdi av kontantstrømmer i investeringscaset,» heter det i tertialrapporten.

«Lidd betydelige tap»

Ledelsen i Vy legger ikke skjul på at kjøpet av Flygbussarna skjedde på et meget ugunstig tidspunkt.

– Flybussvirksomhet er ekstra hardt rammet siden etterspørselen etter flyreiser fortsatt er lav, skriver kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy i en epost.
– Flybussvirksomhet er ekstra hardt rammet siden etterspørselen etter flyreiser fortsatt er lav, skriver kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy i en epost. (Foto: Vy)

– All kommersiell bussvirksomhet i Norge og Sverige, som i resten av Europa, har lidd betydelige tap da kundegrunnlaget forsvant over natten. Markedet har så smått utviklet seg positivt gjennom sommeren, men det er fortsatt krevende økonomisk for oss. Flybussvirksomhet er ekstra hardt rammet siden etterspørselen etter flyreiser fortsatt er lav. Timingen for kjøpet av Flygbussarna er naturligvis uheldig, skriver kommunikasjonssjef Nina Hauge Schage i Vy i en epost.

Flytrafikken i Sverige er like hardt rammet som i andre land. Det svenske statlige flyplass-selskapet Swedavia registrerte totalt 6,9 millioner flypassasjerer fra januar til og med juni mot 19,6 millioner ved samme tidsrom i fjor. Det tilsvarer en nedgang på 65 prosent. Bare i juni ble antall flypassasjerer redusert med 95 prosent sammenlignet med samme måned i fjor - til 178,594 passasjerer, mot 3,8 millioner i juni 2019.

I juni ble antall flypassasjerer som benyttet de største flyplassene i Sverige som eies av Swedavia redusert med 95 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her fra Arlanda flyplass utenfor Stockholm.
I juni ble antall flypassasjerer som benyttet de største flyplassene i Sverige som eies av Swedavia redusert med 95 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Her fra Arlanda flyplass utenfor Stockholm. (Foto: Anders Wiklund/AFP/NTB Scanpix)

– Ut ifra vår evaluering vil flytrafikken både i 2020 og 2021 bli kraftig påvirket av koronasituasjonen, sier Robert Plezin, kommunikasjonssjef i Swedavia.

Han viser til at etter EU lettet på reiserådene fra 1. juli, har flytrafikken i Sverige tatt seg noe opp fra meget lave nivåer.

– Hele økosystemet i flybransjen er rammet, fra flyselskapene, flyplasseierne, leietagere til tjenesteaktørene i kollektivtrafikken, sier Plezin.

«Vil komme tilbake»

I det norske transportkonsernet er man likevel optimistisk.

– Gjennom kjøpet av Flygbussarna har Vy blitt den største kommersielle bussaktøren i Sverige. Dette er i tråd med Vys strategi og vekstambisjoner for bussvirksomhet i Sverige. Vi har stor tro på at markedet vil komme tilbake, og at vi skal få god lønnsomhet for denne virksomheten i årene som kommer. Flygbussarna har god kompetanse på flybusstrafikk, noe vi kan dra nytte av også i vår øvrige ekspressbussvirksomhet, understreker Schage i eposten.

Men Schage påpeker at vil Vy tape på svenskehandelen i 2020.

– Ut ifra våre prognoser har vi dessverre ikke tro på at flybussvirksomheten vår hverken i Norge eller Sverige kommer til å gå med overskudd i 2020, skriver Schage.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.