Entreprenørkostnadene for strekningen Langset-Venjar ved Eidsvoll ligger an til å bli om lag 1 milliard kroner mer enn det Bane Nor så for seg for noen år siden, skriver Byggindustrien , som har fått innsyn i flere av selskapets styreprotokoller. Den samlede kostnadsrammen for prosjektet var i utgangspunktet på 6,7 milliarder.

– Det er riktig at prosjektet vil bli dyrere enn det som lå inne i estimatet. Totaløkningen ligger på 14 prosent, sier utbyggingsdirektør Einar Kilde i Bane Nor.

Også strekningen Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen, som skulle kostet 10,1 milliarder, kommer til å bli dyrere, men det er ikke klart hvor store overskridelsene blir der.

– En del av forarbeidene i prosjektet har ført til økte kostnader. Vi har blant annet revet en del hus, og vi har fått miljøutfordringer knyttet til sorteringen av masser og avfall som har vært mer krevende og kostbare enn forutsett. I tillegg har vi hatt en liten økning på grunnarbeid, forklarer Kilde. Av hensyn til konfidensialitet kan han ikke si noe om kostnadsøkninger knyttet til entreprenørenes tilbud før tilbudsprosessen er ferdig og kontraktene er signert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.