– Svært velkomment. Jeg tar det for gitt at det er dette statsministeren skal kunngjøre på sitt pressemøte i Arne tirsdag ettermiddag. Ellers hadde hun nok sendt en statssekretær, sier ordfører Eirik Haga i Vaksdal.  

DN kjenner til at vei- og jernbaneetatens fagfolk lenge har detaljplanlagt prosjektet på E16 og Bergensbanen. Også Bergens tidende omtaler den nye traseen i dag. Dette blir første del av en kraftig opprustning av strekningen Voss-Bergen, hvor dagens gamle veitrasé har hatt en rekke dødsulykker og stengninger på grunn av ras.

Parallell sparing

Regjeringen skal legge frem ny Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029 denne våren. Ved forrige NTP-rullering for fire år siden var Arna- Stanghelle ikke med.

Det er imidlertid gjennomført en omfattende såkalt konsekvensutredning av ulike utbyggingsalternativer på strekningen, som ble overlevert Samferdselsdepartementet i 2014. Da avgjorde departementet hvilken trasé som skulle velges. Valget ble parallelle nye jernbane- og veiløp som begge får rundt 90 prosent av strekningen i tunnel. 

– Dette gir store kostnadsbesparelser fordi jernbanen kan bruke veitunnelen som rømningsvei og omvendt. Ellers måtte det sprenges svært lange separate evakueringstunneler, sier veietatens prosjektleder Kjell Kvale til DN. 

I utredningen ble besparelsen i utbyggingsløsningene anslått til over 20 prosent ved å velge den aktuelle løsningen med parallelle vei- og jernbanetunneler.

Start i 2021

Vei- og jernbaneetatene arbeider nå med detaljerte kostnadsoverslag for utbyggingene. Disse er ikke avsluttet, men havner etter det DN erfarer på rundt ti milliarder kroner for hvert av vei- og baneprosjektene. Vegvesenet har lagt en bompengeandel på rundt 50 prosent av utbyggingskostnaden til grunn for sin planlegging.

      I stortingsforhandlingene om ny NTP kjemper nå Frp for reduserte bompengeandeler i nye utbyggingsprosjekter.

Samferdselsdepartementet har videre gjort det klart at såkalt statlig reguleringsplan kan benyttes for å skjære gjennom tviste om lokale reguleringsplaner som kan forsinke utbyggingene.

– Det viktigste er uansett at det holdes fast på oppstart i 2021, sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga. 

Utbyggingene skal innom flere av kommunens tettsteder, men Haga er sikker på at det kan finnes minnelige løsninger. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.