Ambisjonene både for veiutbygging og skredsikring er over 50 prosent høyere i årene 2024–2029 enn i de første seks årene av ny Nasjonal transportplan (NTP).

       Regjeringen foreslår å bruke nær 57 milliarder kroner i årene 2018–2023 på 126 større veiinvesteringsprosjekter som er spesielt omtalt i NTP. De siste seks årene, 2024-2029, er planen å bruke 86 milliarder kroner, eller 51 prosent mer.

 I planens såkalte «korridor åtte» i Nord-Norge må folk vente spesielt lenge på pengene. Til 21 prosjekter på strekningene Bodø-Tromsø-Kirkenes med sidegrener til Lofoten og til grensene mot nabolandene, skal etter planen 12 milliarder komme de første seks årene, 21 milliarder de seks siste årene. 

I motsatt ende av tempo-prioriteringen ligger blant annet hovedårer nord-sør fra Østlandet opp til Helgeland og tverrforbindelsene øst-vest i Sør-Norge. Her er det planlagt større pengebruk i første enn i siste halvdel av den 12 år lange NTP-perioden.

Ras kommer sent

Skredprosjektene er også mest ambisiøse lengst frem i tid. Av i alt 12,5 planlagte milliarder investert i skredsikring, skal 3,4 milliarder kroner komme de første seks årene, 8,9 milliarder kroner i de siste. Såkalte mindre sikringstiltak er riktignok jevnt fordelt med 250 millioner kroner avsatt i hver av seksårsperiodene. Men de aller største planlagte sikringene, E39 i Våtedalen i Gloppen i Nordfjord står med null i starten, og alle de anslåtte 1300 millionene i årene 2023–29. Det samme gjelder 1700 millioner kroner til en del av E16 i Nærøydalen i Aurland i Sogn og Fjordane. Her var det tidligere planlagt oppstart og pengebruk i NTP-perioden 2014–2023. 

Prioritere

– Vi må prioritere. Skulle vi oppfylle alle krav og klager som er kommet frem, måtte rammen for ny NTP vært 2000, ikke 1000 milliarder kroner, som vi legger opp til, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da planen ble lagt frem.  

      Statsråden gjorde det klart at han gjerne hadde disponert 500 milliarder til.

– Men har vi råd til det? Nei, sier Solvik-Olsen til DN.

En prioritering er han påført fra Brussel. Regjeringens plan er å bruke rundt 100 milliarder kroner på drift og vedlikehold av veinettet de kommende 12 årene.  

«I første seksårsperiode vil fornyingsinnsatsen i hovedsak rettes mot å innfri tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene», heter det i ny NTP.  

Et EU-direktiv pålegger Norge å gjennomføre utbedrings- og sikringstiltak på mellom 150 og 200 tunneler som er over 500 meter lange. Bedre strømforsyning, nødkommunikasjon og innstøping av brannfarlig isolasjonsskum er blant de nødvendige utbedringene. Vegvesenet kalkulerer med å bruke en milliard kroner i året på å møte disse EU-kravene.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.