Da Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2018-2023 ble lagt frem onsdag, kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skryte av store bevilgninger til mange nye prosjekter. 

Men statsråden bekrefter at det også er flere veier som vil bli skjøvet ut i tid. 

– Det ligger ikke en krone til ny vei mellom E16 Arna mot Voss i første halvdel av NTP-perioden. Heller ikke til ny del av E16-motorvei Kløfta-Kongsvinger, sier samferdselsminister Ketil-Solvik Olsen.

En neste etappe av pågående E6-utbygging i Gudbrandsdalen mellom Sjoa og Otta  kommer heller ikke de første seks årene.

Utsatt i forhold til gjeldende NTP for 2014–23 blir også ytre del av Inter City-utbyggingen. Raske tog fra Oslo på dobbeltspor helt til Halden, Lillehammer og Larvik loves nå først ferdig i 2034. 

– Disse har jo aldri vært finansiert når de var varslet å stå ferdig tidligere. En del tidligere årstall har vært fri fantasi. Men alle jernbaneprosjektene for øvrig som ligger i dagens NTP med penger holder fremdriften som planlagt, sier samferdselsministeren. 

Mer til alt

Statsråd og regjering varsler at de ønsker å bruke 1064 milliarder kroner på samferdsel den nye 12-årsperioden. Solvik-Olsen sier 412 milliarder kroner skal brukes de første seks årene, 500 milliarder i siste halvdelen av NTP-perioden. Differansen opp til 1064 milliarder er 131 milliarder kroner i bompenger.

Ifølge Solvik-Olsen forutsetter budsjettmålene en økning av samferdselsbudsjettet med tre til fire milliarder kroner hvert år over perioden. 

Statsråden sier han er sikker på at en slik prioritering vil stå seg – til tross for at regjeringens ferske perspektivmelding nylig varslet redusert handlingsrom i statsbudsjettene i årene fremover.

– Absolutt. Ny NTP er behandlet i regjeringen – med finansministeren til stede og sett i forhold til milliard-behov i langtidsplan for forsvar, i helsevesen og i skole. Vi mener det faktisk er riktig å bruke så mye på infrastruktur fordi det binder landet sammen og bedrer tilgangen til skole, helsevesen og polititjenester, sier Solvik-Olsen.

– Så er det en forutsetning at denne regjeringen blir sittende de kommende 12 årene, legger han til med et smil. 

Listen over større veiprosjekter i NTP-planen teller seks trykksider. Et solid flertall har fortsatt «annen finansiering» som del av totalsummen – altså bompenger. Solvik-Olsen forsikrer imidlertid at andelen relativt sett går ned.

Klima og bane

Utslipp av klimagasser og Norges reduksjonsforpliktelser har fått plass i plandokumentet.

Statsråd Solvik-Olsen mener bedre bilteknologi og elbiler blir viktigste bidrag.

 – Det er teknologisk utvikling på parken av tre millioner biler som kan få ned klimagassutslippene fra transport. Med to millioner tonn, eller kanskje med åtte, avhengig av utviklingen. Virkningen av å få flere over på kollektivtrafikk eller mer gods på bane er marginal. Det viser beregningen vi har fått, sier han.

Solvik-Olsen ser gjerne at folk frivillig velger kollektivreiser, men ønsker ikke tvangstiltak. «Veiprising» – høyere bomavgifter i rushtider – er imidlertid listet opp i NTP som mulig tiltak.

– Men bruken skal avgjøres lokalt, sier han.

 Ny NTP inneholder et mål om å bruke 18 milliarder kroner på godstiltak på jernbane – av i alt 272 milliarder i jernbaneinvesteringer. 

Næringslivets mangeårige bønn om å få opprustet eller nybygd godsterminal på Alnabru i Oslo er omtalt verbalt. I motsetning til en rekke andre jernbaneinvesteringer er Alnabru-utbygging ikke nærmere presisert med beløp og periodisering.

– Men det kommer bevilgning i første halvdel på seks år av perioden, forsikrer Ketil Solvik-Olsen – uten å gi tall.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.