På NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum snakket MIT-professor Andrew McAfee om opplevelsen av å sette seg inn i en førerløs bil for første gang: Først føler man en frykt for at det verste skal skje. Så glir det over i kjedsomhet.

En av tilhørerne var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Hans departement står midt i en av kampene som har oppstått mellom nye, teknologiske løsninger og eksisterende næringer: Den mellom Uber og drosjenæringen. 24 Uber-sjåfører er avskiltet, men førstemann ut i tingretten ble frikjent – en dom som er anket.

Drosjenæringen har bedt staten stoppe Uber, mens NHO-leder Kristin Skogen Lund og Konkurransetilsynet har luftet tanken om deregulering av det eksisterende regelverket, som kan åpne for at også Uber-sjåfører får løyver. Alle er enige om at «noe» må gjøres, men få kan si noe konkret om hva eller når. Men kanskje er det like greit, skal man tro Solvik-Olsen.

Les også: Beskriver sjåførflukt etter masseavskilting

Les også: Uber-sjåfører strømmer til ny app

– Den diskusjonen vi har nå, vil om ti år fremstå helt meningsløs, når drosjene er selvkjørende biler du bestiller fra en app, sier han.

Solvik-Olsen mener det viktigste man kan gjøre nå, er å sørge for at de nye aktørene må forholde seg til de samme reglene som gamle aktører, for å sikre rettferdig konkurranse. Samtidig må ikke lovverket hindre teknologisk utvikling. Statsråden hadde gjerne sett at Uber søkte om drosjeløyver og konsesjon hos Oslo kommune, men advarer mot å sette blikket fast i dagens virkelighet når vi diskuterer fremtidens reguleringer.

– Vi må sørge for å håndtere situasjonen i dag, men når vi skal bruke masse krefter på det som er fremtiden, bør man bruke tida rasjonelt og ikke lage et regelverk som er utdatert når vi kommer dit. Vi må sette oss ned på en litt annen måte, og gjerne få med McAfee-typer, folk med kompetanse på teknologi og ikke bare de som driver et drosjeselskap i dag og i morgen. Skal vi lage reguleringer basert på et fysisk taksameter i bilen, eller taksameter i app som Uber, eller ut ifra at det ikke er noen sjåfører i det hele tatt?

«Ikke fysiske drosjesjåfører»

Finansminister Siv Jensen (Frp) sa onsdag til DN at hun vurderer å nedsette et hurtigarbeidende utvalg som kan se nærmere på delingsøkonomien, og utfordringene den kommersielle delen av delingsøkonomien møter i dagens regelverk. Men selv Jensens hurtigutvalg kan for bli for tregt, mener Solvik-Olsen:

– Selv om jeg er enig i hvordan man skal gjøre endringer på kort sikt, så hadde den demokratiske prosessen gjerne tatt et par år. Innen du da får på plass det nye regelverket, så er de første selvkjørende bilene kanskje på vei inn. Da har du laget en ny forskrift, som du har brukt veldig mye tid på, for å løse 2015-problemet. Men i 2019 eksisterer ikke det problemet lenger, fordi du da også har biler uten fysiske drosjesjåfører.

Etiske og juridiske hindre

Problemene man møter frem i tid kan ifølge samferdselsministeren være hvordan man skal unngå at folk dropper kollektivtrafikk på grunn av enkelheten ved å bestille førerløse biler. Han mener Norges oppgave er å finne ut hvordan man kan bidra til å løse en slik floke, slik at de førerløse bilene blir en del av kollektivtilbudet.

– Hvis du sitter hjemme, kan du bestille hele logistikkjeden din. Da vet du at cirka 8.05 kommer det en Google-bil, som tar deg ned til kollektivknutepunktet, timet og tilrettelagt slik at du slipper å tenke parkering. Innfartsparkering vil da ikke være noe problem lenger for knutepunkt rundt sentrum. Hvordan i alle dager skal du regulere det markedet? spør Solvik-Olsen.

Hanne Beate Sundfør ved Transportøkonomisk institutt besøkte i 2015 Volvo-prosjektet «Drive Me». I en artikkel hun og to forskere skrev om besøket, er konklusjonen at de førerløse systemene allerede finnes, men at etiske og juridiske utfordringer må forseres før bilene havner på markedet. I artikkelen skriver forskerne at det er ventet at fra 2020, vil et «bredt spekter av bilprodusenter ha biler på markedet som kan håndtere hele eller store deler av normale kjøreturer».

– Selv om teknikken og utviklingen har kommet langt, er det ganske mange andre utfordringer som setter en stopper for førerløse biler. Særlig det etiske og juridiske om hvem som eventuelt skal ha ansvaret for bilene, sier Sundfør.

Les hele avisen

Les også: Intern uenighet om Uber i NHO(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.