– Milton er en utrolig type, både karismatisk og visjonær.

Rolf Olav Tenden er daglig leder og eier av transportfirmaet Tenden på Stryn. Han ønsker å ta selskapet inn i fremtiden, og en av måtene han vil gjøre det på er med mer miljøvennlige lastebiler.